Άρτα: Συμφωνία ΕΥΔ - Δήμου Νικ. Σκουφά για το αποχετευτικό Άρτα: Συμφωνία ΕΥΔ - Δήμου Νικ. Σκουφά για το αποχετευτικό | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Συμφωνία ΕΥΔ - Δήμου Νικ. Σκουφά για το αποχετευτικό


Άρτα: Συμφωνία ΕΥΔ - Δήμου Νικ. Σκουφά για το αποχετευτικό
Με έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου προς το Δήμο Νικολάου Σκουφά διατυπώνεται η θετική γνώμη της υπηρεσίας για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο «Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικόλαου Σκουφά». 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 12.675.400 ευρώ.

maxitisartas.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Άρτα: Συμφωνία ΕΥΔ - Δήμου Νικ. Σκουφά για το αποχετευτικό
Epirusblog Gr
5 of 5
Αρτα 9173803147913021645
Σχόλια
item