Ήγουμενίτσα: Απάντηση του Δήμου Ηγουμενίτσας για το μπαζωμένο ρέμα στα Αμπέλια προς την Συμμετοχική Ομάδα Πολιτών Θεσπρωτίας Ήγουμενίτσα: Απάντηση του Δήμου Ηγουμενίτσας για το μπαζωμένο ρέμα στα Αμπέλια προς την Συμμετοχική Ομάδα Πολιτών Θεσπρωτίας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ήγουμενίτσα: Απάντηση του Δήμου Ηγουμενίτσας για το μπαζωμένο ρέμα στα Αμπέλια προς την Συμμετοχική Ομάδα Πολιτών Θεσπρωτίας


Ήγουμενίτσα: Απάντηση του Δήμου Ηγουμενίτσας για το μπαζωμένο ρέμα στα Αμπέλια προς την Συμμετοχική Ομάδα Πολιτών Θεσπρωτίας
Σχετ.: Το από 21-11-2017 έγγραφο σας. 

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού και όσον αφορά στα τεθέντα ερωτήματα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1) Σύμφωνα με το χάρτη της διανομής αγροκτήματος Ηγουμενίτσας έτους 1959 - 1969, δεν υπάρχει χαρακτηρισμένο ρέμα στην ανωτέρω περιοχή (στο συνημμένο απόσπασμα φαίνεται ως ιδιοκτησία με αριθμό τεμαχίου 140 της διανομής στη θέση Αιοφάτα Μαλιμπάρδι). Από την άλλη πλευρά σύμφωνα με το χάρτη της ΓΥΣ (σ.σ. Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού) το επίμαχο ρέμα εμφανίζεται ως μία απλή μισγάγκεια (βλ. διακεκομμένη γραμμή), σε αντίθεση για παράδειγμα με το ρέμα της Γκούρας το οποίο στο απόσπασμα που σας επισυνάπτουμε εμφανίζεται κανονικά ως ρέμα. Επιπρόσθετα στους χάρτες του κτηματολογίου η περιοχή της φυσικής λεκάνης του ρέματος που αναφέρετε στο έγγραφο σας ανήκει αποκλειστικά σε ιδιοκτήτες (ουσιαστικά το αριθ. 140 τεμάχιο της διανομής, χωρίστηκε σε επί μέρους ιδιοκτησίες). 

Έτσι και παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε διαμορφωμένη κοίτη ρέματος, ο Δήμος Ηγουμενίτσας, αναγνωρίζοντας ότι το επίμαχο ρέμα έχει κατά καιρούς δημιουργήσει προβλήματα στην περιοχή της υπό ένταξη 6ης Πολεοδομικής Ενότητας του Σχεδίου Πόλεως Ηγουμενίτσας προέβει στις παρακάτω ενδεδειγμένες για την περίπτωση ενέργειες: 

α) Το συμπεριέλαβε ως ρέμα μη συνεχούς ροής στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Ηγουμενίτσας το οποίο εγκρίθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 575/Α.Α.Π./31-12- 2010). 

β) Ανέθεσε τη σχετική μελέτη σε εξειδικευμένους ιδιώτες μελετητές, η οποία στη συνέχεια επικυρώθηκε ο καθορισμός των οριογραμμών τμημάτων ρεμάτων στα πλαίσια του έργου: "Οριοθέτηση ρεμάτων 6ης Πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας" στη Δ.Κ. Ηγουμενίτσας, Δ.Ε. Ηγουμενίτσας, Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου» με την αριθ. 46699/1201/12-11-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 642Δ). 

2) Οι αναφερόμενοι στο έγγραφο σας κάθετοι δρόμοι κατασκευάστηκαν πριν πολλά χρόνια (αμέσως μετά το έτος 1979), όταν έγινε η εγκατάσταση των κατοίκων της περιοχής εσπευσμένα, λόγω των σεισμών που είχαν συμβεί στα Αμπέλια. 

3) Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω δεν τίθεται θέμα εκμετάλλευσης της φυσικής κοίτης του ρέματος από ιδιοκτήτες αφού με βάση τους χάρτες διανομής, ΓΥΣ και κτηματολογίου δεν υπήρχε καν διαμορφωμένη κοίτη ρέματος εντός των ιδιοκτησιών και πιθανολογείται ότι πριν την οικοδόμηση των ιδιοκτησιών τα όμβρια ύδατα διαχέονταν ανεξέλεγκτα μέσα από τις ιδιοκτησίες και κατέληγαν στην Ε.Ο. Ηγουμενίτσας- Ιωαννίνων. Η πιθανότητα αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι κατά την κατασκευή της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας-Ιωαννίνων δεν κατασκευάστηκε τεχνικό πλησίον της οδού πρόσβασης προς τα Αμπέλια, αλλά σε απόσταση ΙΟΟμ. περίπου στο χαμηλότερο σημείο. 
Σχετικά με την έκδοση των οικοδομικών αδειών, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, λόγω της απαίτησης μετεγκατάστασης των πληγέντων κατοίκων από τους σεισμούς στα Αμπέλια, είναι πιθανό να έλαβαν χώρα διαδικασίες αδειοδοτήσεων μέσω της πρώην Υπηρεσίας ΥΑΣΒΕ (σ.σ. Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδας), αρχείο το οποίο τηρείται από την Περιφερειακή Ενότητα Ν. Θεσπρωτίας. Τελούμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση.

Η ερώτηση της Συμμετοχικής Ομάδας Πολιτών Θεσπρωτίας:

Θέμα: «Έλεγχος ρέματος περιοχής Αμπέλια Ηγουμενίτσας»
Στο έγγραφό σας με αριθμό πρωτ.15251-18 Αυγούστου 2017 μας ενημερώσατε σχετικά με το ρέμα στην τοποθεσία “Αμπέλια” ότι έχει γίνει οριοθέτηση του ρέματος στα πλαίσια του έργου: “Οριοθέτηση ρεμάτων 6ης Πολεοδομικής ενότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας” με την υπ’ αριθμόν απόφαση 46699/1201/12-11-2013 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 642Δ΄).

Πρόκειται, όπως μας ενημερώσατε, για ένα έργο που θα δώσει οριστική λύση στα φαινόμενα των πλημμύρων μετά από έντονες βροχοπτώσεις, αλλά που δεν πρόκειται να κατασκευαστεί στο ορατό μέλλον λόγω υψηλού κόστους και έλλειψης χρηματοδότησης.

Λογικό θα ήταν ότι μέχρι την κατασκευή του έργου διευθέτησης του ρέματος, η διοχέτευση των υδάτων θα εξυπηρετούνταν από τη φυσική λεκάνη απορροής του, η οποία θα είχε διατηρηθεί για το σκοπό αυτό.

Μέλη της ομάδας μας κάνοντας αυτοψία στην περιοχή διαπιστώσανε ότι η φυσική λεκάνη απορροής του ρέματος δεν υφίσταται πλέον, έχει μπαζωθεί η/και καταπατηθεί. Η κατάσταση αυτή αντικατοπτρίζεται και στις παρακάτω αεροφωτογραφίες – η απεικόνιση βασίζεται στις συντεταγμένες από το προαναφερόμενο Φ.Ε.Κ. εφαρμοσμένες στην επίσημη εφαρμογή του Εθνικού Κτιματολογίου και Χαρτογράφηση Α. Ε. (Ε.Κ.Χ.Α.) 


Μετά από έρευνα μέσω της εφαρμογής GOOGLE EARTH, παρατηρήσαμε επίσης ότι η καταπάτηση - περίφραξη και το μπάζωμα του ρέματος είναι εμφανή και σε παλαιότερες αεροφωτογραφίες στις οποίες ανατρέξαμε, τουλάχιστον από το 2005, δηλ. πολύ πριν δημοσιευτεί η μελέτη οριοθέτησης του ρέματος. 


Ως Συμμετοχική Ομάδα Πολιτών Θεσπρωτίας απευθύνουμε προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τα παρακάτω ερωτήματα: 

1. Πως επέτρεψαν να εξαφανιστεί η φυσική λεκάνη του ρέματος πριν γίνει καν η διευθέτηση του; 

2. Η κατασκευή κάθετων δρόμων προς τη φυσική λεκάνη απορροής του ρέματος θεωρείται λογική και αν ναι, σε ποια μελέτη βασίστηκε; 

3. Πως επέτρεψαν την περίφραξη της φυσικής λεκάνης του ρέματος και την εκμετάλλευση της από τις παρακείμενες ιδιοκτησίες; 

4. Εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 6 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Δόμηση κοντά σε ρέματα) κατά την έκδοση των οικοδομικών αδειών από την Πολεοδομική Υπηρεσία; 

Συμμετοχική Ομάδα Πολιτών Θεσπρωτίας 
Η τριμελής επιτροπή εκπροσώπησης 
Βαρβέλης Άγγελος 
Δημητρίου Βασίλειος 
Παναγιώτου Πέτρος

thespro.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα: Απάντηση του Δήμου Ηγουμενίτσας για το μπαζωμένο ρέμα στα Αμπέλια προς την Συμμετοχική Ομάδα Πολιτών Θεσπρωτίας
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 5315693981265807017
Σχόλια
item