Ήπειρος: Έλεγχοι για γρίπη των πτηνών και σε εκμεταλλεύσεις της Ηπείρου Ήπειρος: Έλεγχοι για γρίπη των πτηνών και σε εκμεταλλεύσεις της Ηπείρου | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ήπειρος: Έλεγχοι για γρίπη των πτηνών και σε εκμεταλλεύσεις της Ηπείρου

Ήπειρος: Έλεγχοι για γρίπη των πτηνών και σε εκμεταλλεύσεις της Ηπείρου
Θα ληφθούν δείγματα από πτηνοτροφικές μονάδες που λειτουργούν σε Γιάννενα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία Και στην Ήπειρο, μια περιοχή όπου η πτηνοτροφία «ανθεί», θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα διερεύνησης της γρίπης των πτηνών, που ξεκινά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Με απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Ιωάννη Τσιρώνη, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα ληφθούν δείγματα από πτηνοτροφικές μονάδες που λειτουργούν στο σύνολο της χώρας.
Πρόκειται για τακτικό πρόγραμμα επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης σε πουλερικά και άγρια πτηνά της Ελλάδας, το οποίο θα διαρκέσει έως το τέλος του έτους.
Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του προγράμματος, θα πρέπει να λαμβάνονται αιμοδείγματα (τουλάχιστον 2 - 3 ml) από τα πουλερικά των επιλεγμένων πτηνοτροφείων, κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας της εκτροφής τους, στο σφαγείο.
Τα πτηνοτροφεία θα δειγματίζονται μόνο μία φορά το έτος, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος ενώ, όπου είναι αυτό δυνατό, κρίνεται σκόπιμο οι δειγματοληψίες αυτές να συνδυάζονται με αντίστοιχες δράσεις άλλων προγραμμάτων (πρόγραμμα ελέγχου σαλμονελώσεων).
Πτηνοτροφεία υψηλού κινδύνου θεωρούνται όσα βρίσκονται κοντά σε υδροβιότοπους, ποτάμια, λίμνες, δέλτα ποταμών, λιμνοθάλασσες και γενικότερα σε περιοχές όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση άγριων μεταναστευτικών πτηνών.
Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και περιοχές όπου λειτουργούν πολλά πτηνοτροφεία ή υπάρχει ταυτόχρονη παρουσία διαφορετικών πουλερικών.
Τα δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο θα λάβουν και θα διαχειριστούν οι υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών και το Εργαστήριο Παθολογίας Πτηνών.
Η επιζωοτιολογική διερεύνηση αφορά ζωικούς πληθυσμούς και είναι αντίστοιχη με την επιδημιολογία στον άνθρωπο.
Πρόκειται για επιστημονική μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την συχνότητα εμφάνισης ασθενειών σε έναν πληθυσμό μέσω εφαρμογής αρχών της στατιστικής.
Την ευθύνη για τη διενέργεια των μελετών αυτών έχουν οι επιδημιολόγοι, οι οποίοι αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στη διερεύνηση επιδημιών και επιδημικών εξάρσεων.
Στην Ήπειρο
Στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, θα δειγματιστούν 63 υφιστάμενες επιχειρήσεις αναπαραγωγής, όπου θα γίνουν τουλάχιστον 35 έλεγχοι ανά επιχείρηση και θα ληφθούν τουλάχιστον 10 δείγματα. Ο συνολικός αριθμός ελάχιστων δειγμάτων στην Π.Ε. Ιωαννίνων, ανέρχεται σε 350.
Αντίστοιχα, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, θα δειγματιστεί μία υφιστάμενη επιχείρηση αναπαραγωγής, όπου θα γίνει τουλάχιστον ένας έλεγχος και θα ληφθούν τουλάχιστον 10 δείγματα. Ο συνολικός αριθμός ελάχιστων δειγμάτων στην Π.Ε. Πρέβεζας, ανέρχεται σε 10.
Αναλυτικότερα, στην Ήπειρο θα δειγματιστεί μία συμβατική εκμετάλλευση αυγοπαραγωγής από τις έξι υφιστάμενες, όπου θα γίνουν 10 έλεγχοι.
Ανάλογος θα είναι και ο αριθμός των ελεγχόμενων εκμεταλλεύσεις ορνίθων αυγοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής/βιολογικής εκτροφή, σε Θεσπρωτία και Γιάννενα.
Επίσης, θα ελεγχθούν 20 εκμεταλλεύσεις ορνίθων κρεοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής/βιολογικής εκτροφής, στα Γιάννενα, όπου θα ληφθούν τουλάχιστον 10 δείγματα. Ο συνολικός αριθμός ελάχιστων δειγμάτων σε αυτή την περίπτωση, ανέρχεται σε 200.
Τέλος, στα Γιάννενα θα δειγματιστεί μία υφιστάμενη εκμετάλλευση πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων, όπου θα ληφθούν 10 δήγματα.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι για την Ήπειρο, το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών στη Θεσσαλονίκη, θα είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση των αποστελλομένων δειγμάτων πουλερικών και πτηνών, τη διενέργεια των απαιτουμένων κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων για την ανίχνευση της Γρίπης των Πτηνών, την υποβολή των στοιχείων και αποτελεσμάτων στην Δ/νση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την αποστολή των θετικών δειγμάτων στο αρμόδιο Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς και τη σύνταξη μηνιαίας κατάστασης με τις διενεργηθείσες εξετάσεις του Εργαστηρίου καθώς και τελικής ετήσιας κατάστασης για την εφαρμογή του Προγράμματος σε όλη τη χώρα.
Βίκυ Κώστα
proinanea.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήπειρος: Έλεγχοι για γρίπη των πτηνών και σε εκμεταλλεύσεις της Ηπείρου
Epirusblog Gr
5 of 5
Ιωάννινα 8306575139938178384
Σχόλια
item