Γιάννενα: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Κατά Τις Εκδηλώσεις Εορτασμού Του Πολιούχου Αγίου Γεωργίου Γιάννενα: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Κατά Τις Εκδηλώσεις Εορτασμού Του Πολιούχου Αγίου Γεωργίου | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Κατά Τις Εκδηλώσεις Εορτασμού Του Πολιούχου Αγίου Γεωργίου

Γιάννενα: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Κατά Τις Εκδηλώσεις Εορτασμού Του Πολιούχου Αγίου Γεωργίου

«Περί λήψης περιοριστικών της κυκλοφορίας µέτρων στην πόλη των Ιωαννίνων,
κατά τον εορτασµό του Πολιούχου Αγίου Γεωργίου, την 17-01-2018»


Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων


Αποφασίζουμε :
Την προσωρινή απαγόρευση της στάθµευσης όλων των οχηµάτων στις οδούς :
Πυρσινέλλα, Αβέρωφ, Μητροπόλεως και στις Πλατείες Πάργης, Πύρρου και Α.
Παπανδρέου την 17-01-2018 και από ώρα 07.00΄ µέχρι 12.00΄.


β. Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχηµάτων (τµηµατικά)
στις οδούς : Πυρσινέλλα, Αβέρωφ, Μητροπόλεως και στις Πλατείες Πάργης,
Πύρρου και Α. Παπανδρέου την 17-01-2018 και από ώρα 08.00΄ και µέχρι
πέρατος.


Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή, έχει ισχύ από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο,
κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 και διάρκεια, όπως αυτή καθορίζεται στο
προηγούµενο άρθρο.

Οι Παραβάτες της παρούσας απόφασης, διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων 4, 52, 103 και 104 του Ν. 2696 / 99
«Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε –
αντικαταστάθηκε και ισχύει.


epirus-tv-news.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Γιάννενα: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Κατά Τις Εκδηλώσεις Εορτασμού Του Πολιούχου Αγίου Γεωργίου
Epirusblog Gr
5 of 5
Ιωάννινα 1666657616255057413
Σχόλια
item