Τι ισχύει για τη μερική απασχόληση στην αγορά εργασίας; Ποιες είναι οι αποδοχές και ποια τα δικαιώματα μας… Τι ισχύει για τη μερική απασχόληση στην αγορά εργασίας; Ποιες είναι οι αποδοχές και ποια τα δικαιώματα μας… | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Τι ισχύει για τη μερική απασχόληση στην αγορά εργασίας; Ποιες είναι οι αποδοχές και ποια τα δικαιώματα μας…

Τι ισχύει για τη μερική απασχόληση στην αγορά εργασίας; Ποιες είναι οι αποδοχές και ποια τα δικαιώματα μας…
Ως εργαζόμενος μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν 3846/2010 θεωρείται κάθε εργαζόμενος με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, του οποίου οι ώρες εργασίας, υπολογιζόμενες σε ημερήσια, εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση είναι λιγότερες από το κανονικό ωράριο εργασίας του συγκρίσιμου εργαζόμενου.

Η μερική απασχόληση μπορεί να διαχωριστεί σε δύο είδη:

α) Μειωμένη ημερήσια εργασία, κατά την οποία ο εργαζόμενος απασχολείται καθημερινώς αλλά με μειωμένο ωράριο,

β) Μειωμένη εργασία κατά την οποία ο εργαζόμενος εργάζεται μερικές ώρες ή μέρες μέσα στην εβδομάδα ή μερικές μέρες το μήνα.

Αν η μερική απασχόληση έχει καθοριστεί με ημερήσιο ωράριο μικρότερης διάρκειας από το κανονικό, η παροχή της συμφωνημένης εργασίας των μερικώς απασχολούμενων πρέπει να είναι συνεχόμενη και να παρέχεται μία φορά την ημέρα.

Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζομένου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης.

Ο μερικώς απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο.

Tην εκ περιτροπής απασχόληση μπορεί ο εργοδότης να την καθιερώσει μονομερώς, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 9 στο ίδιο έτος.

Epirusblog Gr
5 of 5
Τι ισχύει για τη μερική απασχόληση στην αγορά εργασίας; Ποιες είναι οι αποδοχές και ποια τα δικαιώματα μας…
Epirusblog Gr
5 of 5
ενδιαφέροντα 3776435393127375388
Σχόλια
item