Επιστράτευση και Εκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών! (φωτό) Επιστράτευση και Εκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών! (φωτό) | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Επιστράτευση και Εκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών! (φωτό)

Επιστράτευση και Εκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών! (φωτό)
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας, από 6 έως 10 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε μετεκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών, στην έδρα της Σχολής Τεθωρακισμένων.
Οι Έφεδροι  Αξιωματικοί  ακολούθησαν τις διαδικασίες επιστράτευσης -κατάταξης, εκτέλεσαν τις προβλεπόμενες βολές, συντήρησαν και βελτίωσαν στις στρατιωτικές ικανότητες και γνώσεις τους.
Το Γενικό Επιτελείο Στρατού. λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, υλοποιεί σειρά δράσεων που έχουν ως στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας. Οι δράσεις στηρίζονται σε τρείς πυλώνες, ως ακολούθως:
 Τη συχνότερη διεξαγωγή μετεκπαιδεύσεων των εφέδρων.
– Τη στοχευμένη εκπαίδευση των κρισίμων ειδικοτήτων.
– Τη διατήρηση των επιστρατευτικά Ενταγμένων εφέδρων Αξιωματικών  στην ίδια μονάδα, με προτεραιότητα στους πλησιέστερα διαμένοντες…Ώστε να αποτελέσουν τον Πυρήνα των Εφέδρων 
Οι παραπάνω δράσεις, δεν αποτελούν μία περιστασιακή δραστηριότητα χωρίς συνέχεια, αλλά είναι ο θεμέλιος λίθος μιας νέας στρατηγικής του Γενικού Επιτελείου Στρατού σχετικά με την αναγκαιότητα εκπαιδευμένης και ετοιμοπόλεμης Εφεδρείας.

http://veteranos.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Επιστράτευση και Εκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών! (φωτό)
Epirusblog Gr
5 of 5
ενδιαφέροντα 2894535485049858195
Σχόλια
item