Γιάννενα: Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις Κατά Τον Εορτασµό Των «Τριών Παίδων Εν Καµίνω» Γιάννενα: Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις Κατά Τον Εορτασµό Των «Τριών Παίδων Εν Καµίνω» | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις Κατά Τον Εορτασµό Των «Τριών Παίδων Εν Καµίνω»

Γιάννενα: Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις Κατά Τον Εορτασµό Των «Τριών Παίδων Εν Καµίνω»

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, πέριξ του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου
Αθανασίου της πόλεως των Ιωαννίνων, κατά τον εορτασµό των «Τριών Παίδων εν
Καµίνω» (προστάτες του Πυροσβεστικού Σώµατος), την Κυριακή 17 ∆εκεµβρίου
2017.-

- προσωρινή απαγόρευση της στάθµευσης των οχηµάτων επί της οδού Μητροπόλεως (από την οδό ∆ηµάρχου Ιωαννίδη µέχρι την οδό Άννης Κοµνηνής), την Κυριακή 17-12-2017 και από ώρα 08:00’, έως πέρατος της Θείας Λειτουργίας και των λοιπών εκδηλώσεων.

Η τοποθέτηση προσωρινής σήµανσης θα γίνει µε ευθύνη – µέριµνα του Τµήµατος Τροχαίας
Ιωαννίνων, το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί.

Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήµατα των Αρχών, των λοιπών επισήµων και τα οχήµατα άµεσης ανάγκης.

 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δηµοσίευση της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010, την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήµανσης και την παρουσία τροχονόµων του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων.


epirus-tv-news.gr

Epirusblog Gr
5 of 5
Γιάννενα: Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις Κατά Τον Εορτασµό Των «Τριών Παίδων Εν Καµίνω»
Epirusblog Gr
5 of 5
Ιωάννινα 5773966183291441261
Σχόλια
item