Γιάννενα: Οκτώ στους δέκα λένε «όχι» Γιάννενα: Οκτώ στους δέκα λένε «όχι» | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Οκτώ στους δέκα λένε «όχι»

Γιάννενα: Οκτώ στους δέκα λένε «όχι»

Αντίθετη με την καθιέρωση απλής αναλογικής στο εκλογικό σύστημα της Αυτοδιοίκησης είναι η πλειονότητα των αιρετών, κάτι που δεν αποτελεί πλέον μόνο γενική αίσθηση, αλλά αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα της «σφυγμομέτρησης» που έκανε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν σε σχετικό ερωτηματολόγιο, προκύπτει ότι οκτώ στους δέκα διαφωνούν με τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών με το σύστημα της απλής αναλογικής, όπως ανέφερε ο σύμβουλο επικοινωνίας της ΚΕΔΕ Σ. Παπαδημητρίου, ο οποίος παρουσίασε τα συμπεράσματα του ερωτηματολογίου που απεύθυνε η ΚΕΔΕ σε αιρετούς, στελέχη της Αυτοδιοίκησης αλλά και απλούς πολίτες, με αντικείμενο όλα τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν το χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η πρωτοβουλία του ερωτηματολογίου, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής δεύτερης ημέρας διεξαγωγής του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ στα Γιάννενα, ανήκε στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γιώργο Πατούλη και βρήκε ανταπόκριση, καθώς απάντησαν 2.087 άτομα, από τις 26 Οκτωβρίου έως τις 20 Νοεμβρίου.
Άλλα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την επεξεργασία του ερωτηματολογίου, είναι η απαίτηση να αποδοθεί στους δήμους το σύνολο των πόρων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, εκφράζεται η γνώμη να μπορούν να αξιοποιούν οι δήμοι τα ανταποδοτικά τέλη και για άλλους σκοπούς, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (87%) θεωρεί σωστή την πρόταση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., να μην καταθέσουν οι δήμοι τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Ως προς τη αλλαγή του Καλλικράτη, κρίνεται ως βασικό στοιχείο η κατά προτεραιότητα ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων, η αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών και η ανάληψη του κοινωνικού κράτους από τους δήμους.
Επίσης, συνδέεται η ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών με την καθιέρωση αποζημίωσης για κάθε αιρετό που συμμετέχει σε όργανα δήμων, κρίνεται ότι μπορεί να ενισχυθεί η διαφάνεια στη λειτουργία των δήμων με τη θέσπιση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής εξωτερικών ελέγχων, υποστηρίζεται η δημιουργία αναπτυξιακού προγράμματος για την αυτοδιοίκηση, εκφράζεται η βούληση να έχουν οι δήμοι τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν το προσωπικό τους με βάση τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε δήμου, προτείνονται συγκεκριμένες πολιτικές για την ενεργό συμμετοχή των δήμων στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και ζητείται η απόδοση πρόσθετων αρμοδιοτήτων, αναδιοργάνωση κι αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας.
Οι απόψεις που κατατέθηκαν από τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και τους πολίτες, θα συμπεριληφθούν στο κείμενο διαλόγου των θέσεων της ΚΕΔΕ, που θα παρουσιαστεί σήμερα στη λήξη του Συνεδρίου. 
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Στη χθεσινή δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, παρουσιάστηκε και η μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκσης για τα ευρωπαϊκά εκλογικά συστήματα που εφαρμόζονται στην Αυτοδιοίκηση.
Το σταθερό εκλογικό σύστημα στην Αυτοδιοίκηση, που εξασφαλίζει ισχυρή κυβερνησιμότητα, αποτελεί εδώ και δεκαετίες, επιλογή του συνόλου των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προκύπτει από τη μελέτη, ενώ, παράλληλα, «ο δήμαρχος, σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., αναγνωρίζεται ως η έκφραση της δημοτικής αρχής που προΐσταται πολιτικά, διοικητικά και λειτουργικά των δημοτικών αρχών και αντίστοιχων υπηρεσιών».
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι «η αλλαγή στο εκλογικό σύστημα οδηγεί σε ουσιαστικές λειτουργικές αλλαγές, που πρέπει να συγκροτηθούν σε βάθος χρόνου, με σαφή βήματα καθορισμένα εκ των προτέρων και εκτεθειμένα στη δοκιμή με δικλείδες ασφαλείας».
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης ο Γ. Πατούλης έκανε λόγο για ένα χρήσιμο εργαλείο για την Αυτοδιοίκηση και επισήμανε ότι η πρόταση της ΚΕΔΕ βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές της Ευρώπης με στόχο την κυβερνησιμότητα και την βελτίωση των παρεχόμενων δημοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Κατά την παρουσίαση της μελέτης από τον σύμβουλο στρατηγικής της «Μίλητος Συμβουλευτικής» Δ. Ζαφειριάδη, επισημάνθηκε ότι «η άμεση εκλογή του δημάρχου διαμορφώνει περιβάλλον άμεσης, ισχυρής και αυτόνομης δημοκρατικής νομιμοποίησης του προσώπου». Αντίθετα, στις περιπτώσεις έμμεσης εκλογής, ο δήμαρχος εξαρτάται από το αν έχει ή όχι την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου.
agon.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Γιάννενα: Οκτώ στους δέκα λένε «όχι»
Epirusblog Gr
5 of 5
Ιωάννινα 5553330477740762562
Σχόλια
item