Άρτα: Δήμος Νικολάου Σκουφά Άρτα: Δήμος Νικολάου Σκουφά | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Δήμος Νικολάου Σκουφά

Άρτα: Δήμος Νικολάου Σκουφά
Συμμετοχή στο Πρόγραμμα INTERREG ΙΡΑ II «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».
Στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG ΙΡΑ II «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» ως εταίρος συμμετέχει ο Δήμος Νικολάου Σκουφά και σε σχετική ανακοίνωση, που υπογράφεται από τον Δήμαρχο Ευστάθιο Γιαννούλη, αναφέρονται τα εξής:
«Στις 6.12.2017 πραγματοποιήθηκε η τεχνική συνάντηση στην έδρα της Διαχειριστικής Αρχής/Κοινής Γραμματείας (ΔΑ/ΚΓ) του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA II «Ελλάδα- Αλβανία 2014-2020» αναφορικά με το εγκεκριμένο προς χρηματοδότηση έργο «GREAT SUN» στο οποίο ο Δήμος Νικολάου Σκουφά συμμετέχει ως εταίρος μαζί με τον Δήμο Ζηρού, ο οποίος είναι και ο Επικεφαλής Εταίρος του Έργου, από την πλευρά της Ελλάδας και με τον Δήμο Αυλώνας από την πλευρά της Αλβανίας. 
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκε και αναλύθηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν από το εταιρικό σχήμα για την επίτευξη της ομαλής και έγκαιρης υλοποίησης του Έργου. 
Παράλληλα, τέθηκαν προτάσεις από το Δήμαρχο του Δήμου Νικολάου Σκουφά προς τα στελέχη της ΔΑ/ΚΓ σχετικά με την κατά το δυνατό πιο έγκαιρη δημοπράτηση των εργολαβιών κατασκευής του έργου GREAT SUN στις οποίες, μεταξύ των άλλων, προβλέπεται και η ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου Κομποτίου (ως κτίριο προγενέστερο του έτους 1955) με Προϋπολογισμό εργασιών ύψους 120.000,00 ευρώ».
ixotisartas.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Άρτα: Δήμος Νικολάου Σκουφά
Epirusblog Gr
5 of 5
Αρτα 4268298555428603928
Σχόλια
item