Γιάννενα: Ανοιχτές Προσκλήσεις από τη Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη για υποβολή προσφορών για θέματα συντήρησης Γιάννενα: Ανοιχτές Προσκλήσεις από τη Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη για υποβολή προσφορών για θέματα συντήρησης | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Ανοιχτές Προσκλήσεις από τη Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη για υποβολή προσφορών για θέματα συντήρησης

Γιάννενα: Ανοιχτές Προσκλήσεις από τη Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη για υποβολή προσφορών για θέματα συντήρησης
Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων κάνει γνωστό ότι προχωρά σε δύο (2) Ανοιχτές Προσκλήσεις για υποβολή προσφορών, για τη συντήρηση του Ανελκυστήρα της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης για το έτος 2018 και για τη συντήρηση του συστήματος Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης για
το έτος 2018, με καταληκτική ημερομηνία την 12η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:00.
Τα κείμενα των Ανοιχτών προσκλήσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων, στη διαδρομή, (zosimaialib.sch.gr/?p=2507&lang=el)
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651 0 72863 και στην ιστοσελίδα της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης (zosimailib.sch.gr).
vimanews.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Γιάννενα: Ανοιχτές Προσκλήσεις από τη Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη για υποβολή προσφορών για θέματα συντήρησης
Epirusblog Gr
5 of 5
Ιωάννινα 1722892311033664480
Σχόλια
item