Θεσπρωτία: Ανακοίνωση αποφάσεων της Ο.Ε. της Περ.Ηπείρου-Οι αποφάσεις για την Π.Ε.Θεσπρωτίας Θεσπρωτία: Ανακοίνωση αποφάσεων της Ο.Ε. της Περ.Ηπείρου-Οι αποφάσεις για την Π.Ε.Θεσπρωτίας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Ανακοίνωση αποφάσεων της Ο.Ε. της Περ.Ηπείρου-Οι αποφάσεις για την Π.Ε.Θεσπρωτίας

Θεσπρωτία: Ανακοίνωση αποφάσεων της Ο.Ε. της Περ.Ηπείρου-Οι αποφάσεις για την Π.Ε.Θεσπρωτίας
Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 13-12-2017, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 07-12-2017 έκτακτης συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 42/13-12-2017
Αριθμός Απόφασης  /  Θέμα
 1. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 30-11-2017, σύμφωνα με την αριθμ. 139225/8797/01-12-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας (βροχόπτωση – χαλαζόπτωση) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας στις 30-11-2017.
 2. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 11-11-2017, για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας (βροχόπτωση – χαλαζόπτωση) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας στις 11-11-2017 (φαινόμενο «Ευρυδίκη»), σύμφωνα με την αριθμ. 128711/8088/13-11-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 38/1874/20-11-2017 (στ. 3, 6 και 11) απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών του Προγράμματος καταπολέμησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2017 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης προγραμμάτων (SOFTWARE) για το ΚΤΕΟ της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση θαλασσίων τοξικών μικροφυκών στις εκβολές Καλαμά της Π.Ε. Θεσπρωτίας».
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 7. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, σε εκτέλεση της αριθμ. 12/2017 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.
 9. Έγκριση τροποποίησης – παράτασης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας, σχολικού έτους 2017-2018.
 10. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών για την εκτέλεση του προγράμματος «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για Γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, Μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων» της ΣΑΜ 581 (ΚΑΕ:2014ΣΜ58100000), για την Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 11. Έγκριση του από 05-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Διαγράμμιση – σήμανση εθνικής οδού τμήματος Παραμυθιά – Γλυκή», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 12. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και παράτασης ισχύος της σύμβασης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της, έτους 2017, για το πρώτο δίμηνο του έτους
 13. Ε.Η.Δ. Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου για τη μεταφορά μαθητών με ΤΑΧΙ (A΄/θμιας Εκπαίδευσης) από 28-9-2017 μέχρι και Δεκέμβριο 2017 χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 14. Ε.Η.Δ. Έγκριση επιδότησης για μεταφορά μαθητριών A΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕ Θεσπρωτίας, σχολικού έτους 2017-2018.
 15. Ε.Η.Δ. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών για την συντήρηση – επισκευή και αντικατάσταση υλικών οδοφωτισμού στο επαρχιακό και δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

thesprotikospalmos.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Ανακοίνωση αποφάσεων της Ο.Ε. της Περ.Ηπείρου-Οι αποφάσεις για την Π.Ε.Θεσπρωτίας
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 7982450402384164390
Σχόλια
item