Γιάννενα: Νιάρχου και «εσωτερικός δακτύλιος» στο πρώτο τρίμηνο του 2018 Γιάννενα: Νιάρχου και «εσωτερικός δακτύλιος» στο πρώτο τρίμηνο του 2018 | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Νιάρχου και «εσωτερικός δακτύλιος» στο πρώτο τρίμηνο του 2018

Γιάννενα: Νιάρχου και «εσωτερικός δακτύλιος» στο πρώτο τρίμηνο του 2018

Σε αγώνα δρόμου για να ωριμάσει μελέτες έργων και δράσεων που έχει εντάξει στο φιλόδοξο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης πρέπει να επιδοθεί ο δήμος Ιωαννιτών στο πρώτο εξάμηνο του 2018.

Η περιφέρεια Ηπείρου υπογράφηκαν χθες οι δύο προσκλήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» που αφορούν αφενός τις υποδομές και αφετέρου σε έργα ανάπλασης και ανάδειξης κοινόχρηστων χώρων και μνημείων.

Η πρώτη πρόσκληση αφορά την «Υλοποίηση υποδομών μεταφορών», εκτιμώμενης δημόσιας δαπάνης 15.000.000 ευρώ, με δικαιούχους φορείς την περιφέρεια Ηπείρου και τον δήμο Ιωαννιτών. 


Μέσω αυτής μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα οδοποιίας που αφορούν σε διάνοιξη ή βελτίωση του θεσμοθετημένου οδικού δικτύου, σύμφωνα με τον ευρύτερο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, καθώς και το σχεδιασμό όλων των αρμόδιων φορέων στην περιοχή. 


Επίσης, δύναται να χρηματοδοτηθούν επεμβάσεις ανακατασκευής, συμπλήρωσης ή αποκατάστασης όπου απαιτούνται για τη σύνδεση της οδού με τα υφιστάμενα κυκλοφοριακά συστήματα. 


Μέσω αυτής της πρόσκλησης πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δύο μεγάλα οδικά έργα της περιοχής. Η ανακατασκευή της Οδού Νιάρχου, με τη μελέτη της περιφέρειας, και η αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης Βογιάννου-Πανηπειρωτικό, που μελετά ο δήμος Ιωαννιτών.


Η υποβολή προτάσεων ξεκινά από τις 26 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Μαρτίου.

Έξι εκατομμύρια στο πρώτο εξάμηνο
Η δεύτερη πρόσκληση, επίσης με δικαιούχο τον δήμο Ιωαννιτών, έχει τίτλο «Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης – 3η προκήρυξη» και είναι εκτιμώμενης δημόσιας δαπάνης 6.000.000 ευρώ.


Η συγκεκριμένη πρόσκληση αναφέρεται αποκλειστικά σε παρεμβάσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός περιοχών που υπάγονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ). Για την πόλη, πρόκειται για την παραλίμνια περιοχή, το ιστορικό κέντρο και το Κάστρο, σύμφωνα με το Σχέδιο.


Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η χρηματοδότηση παρεμβάσεων βελτίωσης της λειτουργικότητας του αστικού χώρου, ορθολογικής διαχείρισης του ελεύθερου δημόσιου χώρου, δημιουργίας χώρων πρασίνου (όπως μητροπολιτικά πάρκα) στα πυκνοδομημένα αστικά κέντρα, προστασίας και ανάδειξης των ιστορικών κέντρων.


Ουσιαστικά πρόκειται για τα έργα που έχει προτείνει ο δήμος Ιωαννιτών μέσω του ΣΒΑΑ και αφορούν την ανάπλαση της παραλίμνιας περιοχής, την ανάδειξη των Οθωμανικών μνημείων του Κάστρου και πολλά ακόμη. Η υποβολή προτάσεων ορίζεται από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 29 Ιουνίου.

«Μικρό» ΣΒΑΑ για… τέσσερις Παράλληλα, με τη δεύτερη προκήρυξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης περιφέρειας Ηπείρου με θέμα: «Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης», τη δυνατότητα υλοποίησης έργων αστικής ανάπτυξης έχουν οι δήμοι Αρταίων, Ηγουμενίτσας, Ιωαννιτών και Πρέβεζας ως δυνητικοί δικαιούχοι.


Με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται η αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων αστικών υπαίθριων χώρων με σκοπό να ανταποκριθούν στις σύγχρονες κοινωνικές, λειτουργικές και περιβαλλοντικές ανάγκες των πόλεων. 


Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η χρηματοδότηση παρεμβάσεων όπως στην παραπάνω προκήρυξη που αφορά στον δήμο Ιωαννιτών μόνο.

Ο σχεδιασμός των χώρων που θα προταθούν επιδιώκεται να βασίζεται στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, που μεταξύ άλλων προβλέπει αξιοποίηση των κλιματικών χαρακτηριστικών, εξασφάλιση συνθηκών θερμικής, οπτικής και ακουστικής άνεσης των χρηστών, υποστήριξη μιας σειράς ανθρωπίνων αναγκών, δημιουργία χώρων λειτουργικά άρτιων, περιβαλλοντικά βιώσιμων και καλαίσθητων. 


Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης, δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση παρεμβάσεων που χωροθετούνται εντός αστικών περιοχών οι οποίες περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (ΒΑΑ).


Η συνολική δημόσια δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.300.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι στις 08 Ιανουαρίου έως την 30 Μαρτίου, ώρα 2 μ.μ. 


.agon.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Γιάννενα: Νιάρχου και «εσωτερικός δακτύλιος» στο πρώτο τρίμηνο του 2018
Epirusblog Gr
5 of 5
Ιωάννινα 1048299417536571896
Σχόλια
item