Άρτα: ΟΚΤΩ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ 2017-18 Άρτα: ΟΚΤΩ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ 2017-18 | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: ΟΚΤΩ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ 2017-18

Άρτα: ΟΚΤΩ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ 2017-18
Καθορισμός αριθμού μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ - Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθη- τείας και ΙΕΚ) που θα πραγματοποιήσουν Μαθη- τεία - Πρακτική Άσκηση σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2017-2018...


Την τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. 45299/751/2017 απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με «Καθορισμό αριθμού μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ - Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ) που θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία - Πρακτική Άσκηση σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2017-2018 (Β΄ 3476)», μετά από προτάσεις των οικείων φορέων οι οποίες έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Το σύνολο των μαθητών που προστίθεται με την παρούσα και θα απασχοληθούν σε θέσεις Μαθητείας σύμφωνα με τις αποφάσεις των παραπάνω φορέων είναι 1.024 και σύμφωνα με τα Foititikanea.gr για την Ήπειρο έχουν ως εξής:

- ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ: 3 μαθητές (υπ’ αριθμ. 64/2017 και 228/2017 αποφάσεις Δ.Σ.)
- ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ - ΝΠΔΔ: 8 μαθητές
- ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: 20 μαθητές (υπ’ αριθμ. 240/2017 απόφαση Δ.Σ.)


Epirusblog Gr
5 of 5
Άρτα: ΟΚΤΩ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ 2017-18
Epirusblog Gr
5 of 5
Αρτα 8024099784977506560
Σχόλια
item