Ήπειρος: Μεγάλη έκπτωση, έντονος προβληματισμός Ήπειρος: Μεγάλη έκπτωση, έντονος προβληματισμός | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ήπειρος: Μεγάλη έκπτωση, έντονος προβληματισμός

Ήπειρος: Μεγάλη έκπτωση, έντονος προβληματισμός

Με ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό έκπτωσης αναδείχθηκε ο μειοδότης για τον κάθετο άξονα σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με τα Τζουμέρκα, γεγονός που γεννά προβληματισμό για την ομαλή εξέλιξη του έργου στην πορεία.

Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «Εργοδυναμική Πατρών», μια εταιρεία που εξειδικεύεται σε οδικά έργα και το τελευταίο διάστημα εκτελεί εργολαβίες στη μικρή περιμετρική της Πάτρας και τη σύνδεση της Ιόνιας Οδού με τον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας. 

Η εταιρεία πρόσφερε ποσοστό έκπτωσης 58,17% και πλέον ξεκινά η διαδικασία που θα οδηγήσει στις υπογραφές του έργου, αφού πρώτα εγκριθεί η προσφορά, αντιμετωπιστούν τυχόν ενστάσεις κ.λπ.

Αν και το ποσοστό έκπτωσης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί θετικό, καθώς αποδεσμεύονται περίπου 15 εκ. ευρώ, που η περιφέρεια Ηπείρου μπορεί να διοχετεύσει σε άλλα έργα οδικών υποδομών, υπάρχει ένας προβληματισμός, που έχει να κάνει με το αν η εταιρεία θα μπορέσει να παραδώσει ένα άρτιο και λειτουργικό έργο, έχοντας προσφέρει μια τόσο μεγάλη έκπτωση, αλλά και για το αν θα μπορέσει να ακολουθήσει τα χρονοδιαγράμματα. 


Προβληματισμός που ενισχύεται και από το ότι κάποιες εκ των μεγαλυτέρων εταιρειών, μεταξύ των 16 που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, προσέφεραν εκπτώσεις μεταξύ 30% και 40%.

Το φαινόμενο των μεγάλων εκπτώσεων στα δημόσια έργα αποτελεί γενικότερο φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, με τις τεχνικές εταιρείες να προσπαθούν να πάρουν λίγη δουλειά από τη συρρικνωμένη πίτα των δημόσιων έργων. Όμως, η κατάσταση αυτή έχει γίνει καθεστώς σε όλη τη χώρα, κυρίως μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 που ισχύει από τον Αύγουστο του 2016.


Ο προηγούμενος νόμος Ν.3669/2008 όριζε μεγαλύτερες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σε περίπτωση μεγάλων εκπτώσεων. Οι εγγυήσεις αυτές υπολογίζονταν τουλάχιστον στο 5% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, ενώ με τον Ν.4412/2016 υπολογίζονται στο 5% της προς υπογραφή σύμβασης (δηλαδή μετά την έκπτωση). 

Η ρύθμιση αυτή διευκολύνει τον εργολάβο γιατί του δεσμεύει πολύ μικρότερα ποσά, αλλά δε διασφαλίζει το έργο σε περίπτωση αστοχίας της σύμβασης.

«Ο νόμος πρέπει να αλλάξει και να βρεθεί τρόπος να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ομαλή κατασκευή των έργων», τονίζουν στελέχη μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών και της αυτοδιοίκησης, ενώ παρεμβάσεις έχει κάνει και ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών. 


Ο προβληματισμός υπάρχει και στο υπουργείο Υποδομών, στο οποίο έχει ήδη έχει συγκροτηθεί μια επιτροπή, η οποία ερευνά το θέμα και εξετάζει το ενδεχόμενο της επαναφοράς του μαθηματικού τύπου. Αυτό σημαίνει ότι εάν υιοθετηθεί η επιλογή αυτή, τότε ο ανάδοχος ενός έργου θα προκύπτει από τον μέσο όρο των προσφορών που κατατίθενται σε μια διαγωνιστική διαδικασία.

Η ταυτότητα του έργου
Ο νέος οδικός άξονας αποτελεί σχεδόν καθολικά νέα χάραξη και όχι βελτίωση κάποιας προϋφιστάμενης οδού. Περιλαμβάνει δύο ισόπεδες συνδέσεις με την 7η και τη 2η επαρχιακή οδό, καθώς και άλλες τρεις που αποκαθιστούν την οδική σύνδεση με το υπάρχον οδικό δίκτυο. 


Στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστεί οδικός άξονας μήκους 9,8 χλμ., γέφυρα μήκους 134 μ., πέντε ισόπεδοι κόμβοι, οδοφωτισμοί γέφυρας και κόμβων, και τεχνικά έργα απορροής ομβρίων. Θα γίνουν εργασίες οδοστρωσίας-ασφαλτικών και εργασίες σήμανσης-ασφάλισης.

Το κόστος του έργου είχε προϋπολογιστεί σε 25 εκ. ευρώ (με ΦΠΑ). Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον οι εργασίες ξεκινήσουν στα μέσα του 2018, τότε θα ολοκληρωθούν το 2021. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020».


agon.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήπειρος: Μεγάλη έκπτωση, έντονος προβληματισμός
Epirusblog Gr
5 of 5
Ιωάννινα 2911321980488178289
Σχόλια
item