Ολο το σχέδιο που συμφώνησαν Αθήνα-Θεσμοί για τον εξωδικαστικό Ολο το σχέδιο που συμφώνησαν Αθήνα-Θεσμοί για τον εξωδικαστικό | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ολο το σχέδιο που συμφώνησαν Αθήνα-Θεσμοί για τον εξωδικαστικό

Ολο το σχέδιο που συμφώνησαν Αθήνα-Θεσμοί για τον εξωδικαστικό
Συγκεκριμένα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια θα πρέπει να πληρούν οι επαγγελματίες με οφειλές από 20.000 έως 50.000 ευρώ προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού. 

Η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς τόσο σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων όσο και σε επίπεδο επικεφαλής, κατέληξε σε συγκεκριμένες προβλέψεις οι οποίες θα εμπεριέχονται στην υπό σύνταξη υπουργική απόφαση. 

Βάσει αυτών των προβλέψεων θα εξετάζεται τόσο η βιωσιμότητα των επαγγελματιών όσο και η δυνατότητά τους να εξυπηρετήσουν τη ρύθμιση των 120 δόσεων στην οποία θα υπαχθούν. 

Εξ’ ορισμού, θα αποκλείονται οι επαγγελματίες που έχουν αναστείλει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα καθώς και οι επιχειρήσεις που δεν έχουν τουλάχιστον μια κερδοφόρα χρήση μέσα στην τελευταία τριετία.

Η τελική μορφή της υπουργικής απόφασης δεν έχει «κλειδώσει» ακόμη καθώς οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα εξ’ αποστάσεως.  Ωστόσο, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει στις βασικές παραδοχές οι οποίες, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, είναι οι εξής:

1. Οι δόσεις για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα κυμαίνονται ανάλογα με το είδος της οφειλής. Έτσι, για τα χρέη προς τις τράπεζες και το δημόσιο, θα προβλέπονται έως και 120 δόσεις. 

Για τις οφειλές προς τους μισθωτούς (εργαζομένους της επιχείρησης) οι δόσεις θα ανέρχονται στις 6 ενώ για τους υπόλοιπους ιδιώτες πιστωτές όπως για παράδειγμα τους προμηθευτές, θα προβλέπονται έως και 24 δόσεις.

2. Οι διαγραφές οφειλών θα γίνονται κατά περίπτωση και θα αφορούν σε προσαυξήσεις, πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από την εφορία αλλά και σε τόκους υπερημερίας. Οι διαδικασίες και όσον αφορά στις διαγραφές, θα είναι τυποποιημένες.

3. Για να ενταχθεί μια επιχείρηση στη ρύθμιση, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένους όρους βιωσιμότητας. Έχει ήδη συμφωνηθεί η βιωσιμότητα να κρίνεται με βάση την αναλογία του συνολικού χρέους προς το εισόδημα. 

Στον αριθμητή (χρέος) θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της οφειλής μετά την αφαίρεση των προς διαγραφή ποσών (τόκων υπηρημερίας κλπ). Στον παρονομαστή, ως εισόδημα θα λαμβάνονται υπόψη τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ebitda)

4. Σε επίπεδο υπουργών, συμφωνήθηκε το κριτήριο της βιωσιμότητας να είναι το εξής: ο λόγος χρέος προς εισόδημα, να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Δηλαδή, αν το χρέος είναι 50.000 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6250 ευρώ.

5. Ο αριθμός των δόσεων δεν θα είναι συγκεκριμένος για όλους αλλά θα κυμαίνεται ανάλογα με το ύψος των κερδών  (EBITDA) o οποίος και θα καθορίζει τον τελικό αριθμό των δόσεων. 

Ο τελικός αριθμός των δόσεων, θα προκύπτει με βάση το EBITDA. Όσο μεγαλύτερα θα είναι τα κέρδη, τόσο μικρότερος θα είναι ο αριθμός των δόσεων. 

Δηλαδή, ο αριθμός των δόσεων θα μειώνεται και ο χρόνος της ρύθμισης θα επισπεύδεται αν το ποσοστό επί των κερδών που θα συμφωνηθεί (π΄χ το 10%) επιτρέπει στον οφειλέτη να καταβάλλει μεγαλύτερη δόση.

6. Για την ένταξη στη ρύθμιση, θα υπάρχει και περιουσιακό κριτήριο. Το συνολικό ύψος του χρέους, θα συγκρίνεται με τη συνολική περιουσία του οφειλέτη. Αν η περιουσία είναι τουλάχιστον 25 φορές μεγαλύτερη από το χρέος, τότε δεν θα ισχύει η αυτοματοποιημένη διαδικασία ένταξης στη ρύθμιση.

Η σχετική υπουργική απόφαση, μετά και τις τελευταίες λεπτομέρειες που θα συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα, θα συνταχθεί μέσα στο επόμενο 10ήμερο προκειμένου να δημοσιευτεί στη συνέχεια στο ΦΕΚ και να ενεργοποιηθεί. 
Epirusblog Gr
5 of 5
Ολο το σχέδιο που συμφώνησαν Αθήνα-Θεσμοί για τον εξωδικαστικό
Epirusblog Gr
5 of 5
πολιτική 1550142895889244492
Σχόλια
item