Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: Δελτία μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α στις συγκοινωνίες Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: Δελτία μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α στις συγκοινωνίες | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: Δελτία μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α στις συγκοινωνίες

Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: Δελτία μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α στις συγκοινωνίες
Μετά την υπ΄αρ.πρωτ:Δ24β/Φ.11/ΓΠοικ. 38784/921/22-08-2017) Κ.Υ.Α, (αρ.φυλ:2964/29-08-2017 ΦΕΚ, τεύχος Β)και την υπ΄αρ.πρωτ.Δ24β/ ΓΠοικ.48112/1116/17-10-2017, (ΑΔΑ:7Α9Σ465Θ1Ω-ΩΤΓ), γνωστοποιούμε ότι θα ξε-κινήσει την Πέμπτη στις 26-10-2017, η έκδοση και θεώρηση Δελτίων Μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α, στις Αστικές και Υπεραστικές Συγκοινωνίες, για το έτος 2017. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τo τηλέφωνo της υπηρεσί-ας (2665360187).
Epirusblog Gr
5 of 5
Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: Δελτία μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α στις συγκοινωνίες
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 4620715036229549724
Σχόλια
item