Γιάννενα: Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις , Κατά Τη Διέλευση- Παραµονή Της Ολυµπιακής Φλόγας Γιάννενα: Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις , Κατά Τη Διέλευση- Παραµονή Της Ολυµπιακής Φλόγας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις , Κατά Τη Διέλευση- Παραµονή Της Ολυµπιακής Φλόγας

Γιάννενα: Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις , Κατά Τη Διέλευση- Παραµονή Της Ολυµπιακής Φλόγας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην πόλη των Ιωαννίνων, κατά τη διέλευση-
παραµονή της Ολυµπιακής φλόγας των ΧΧΧΙΙ Χειµερινών Ολυµπιακών Αγώνων
«PYEONG CHANG 2018», σήμερα  Τετάρτη 25-10-2017.-

Προσωρινή απαγόρευση στάθµευσης των οχηµάτων στην ενταύθα πλατεία Πύρρου, την
Τετάρτη 25-10-2017, από ώρα 15:00’ έως πέρατος των εκδηλώσεων.

Τοποθέτηση προσωρινής σήµανσης θα πραγµατοποιηθεί µε ευθύνη του Τµήµατος Τροχαίας
Ιωαννίνων.

Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα οχήµατα τα οχήµατα άµεσης ανάγκης.

Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.

 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δηµοσίευση της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010, την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήµανσης, καθώς και την ύπαρξη τροχονόµων. 


epirus-tv-news.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Γιάννενα: Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις , Κατά Τη Διέλευση- Παραµονή Της Ολυµπιακής Φλόγας
Epirusblog Gr
5 of 5
Ιωάννινα 7936935914637534617
Σχόλια
item