Θεσπρωτία: Ο αλιευτικός τομέας, οι υδατοκαλλιέργειες και η μεταποίηση αλιευμάτων έχουν μέλλον στη Θεσπρωτία, τονίστηκε σε ημερίδα στη Νέα Σελεύκεια Θεσπρωτία: Ο αλιευτικός τομέας, οι υδατοκαλλιέργειες και η μεταποίηση αλιευμάτων έχουν μέλλον στη Θεσπρωτία, τονίστηκε σε ημερίδα στη Νέα Σελεύκεια | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Ο αλιευτικός τομέας, οι υδατοκαλλιέργειες και η μεταποίηση αλιευμάτων έχουν μέλλον στη Θεσπρωτία, τονίστηκε σε ημερίδα στη Νέα Σελεύκεια

Θεσπρωτία: Ο αλιευτικός τομέας, οι υδατοκαλλιέργειες και η μεταποίηση αλιευμάτων έχουν μέλλον στη Θεσπρωτία, τονίστηκε σε ημερίδα στη Νέα Σελεύκεια
Ο αλιευτικός τομέας, οι υδατοκαλλιέργειες και η μεταποίηση αλιευμάτων έχουν μέλλον στη Θεσπρωτία, τονίστηκε σε  ενημερωτική ημερίδα, που οργάνωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου στη Νέα Σελεύκεια Ηγουμενίτσας. 

Σκοπός ήταν η άμεση πληροφόρηση  των ενδιαφερομένων, για τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στον αλιευτικό τομέα και σε αυτούς της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων. 

Όπως σημειώθηκε το επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας και θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020 αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης. 

Οι βασικές στρατηγικές επιλογές της χώρας για την ενίσχυση του τομέα της αλιείας στοχεύουν: Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης των προϊόντων τους.

Στην προστασία του περιβάλλοντος και στη προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων. 

Ακόμη επισημάνθηκε ότι το ΕΠΑλΘ 2014-2020 αξιοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων στηρίζοντας μέτρα και δράσεις για α) τον τομέα της αλιείας, β) της υδατοκαλλιέργειας, γ) της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, δ) την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, ε) την ενίσχυση της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και στ) την ενίσχυσης της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής. 

katoci.blogspot.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Ο αλιευτικός τομέας, οι υδατοκαλλιέργειες και η μεταποίηση αλιευμάτων έχουν μέλλον στη Θεσπρωτία, τονίστηκε σε ημερίδα στη Νέα Σελεύκεια
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 6750983963521816774
Σχόλια
item