Πρέβεζα: Από 26 Οκτωβρίου ως 30 Νοεμβρίου η χορήγηση Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ από την Π.Ε. Πρέβεζας Πρέβεζα: Από 26 Οκτωβρίου ως 30 Νοεμβρίου η χορήγηση Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ από την Π.Ε. Πρέβεζας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Πρέβεζα: Από 26 Οκτωβρίου ως 30 Νοεμβρίου η χορήγηση Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ από την Π.Ε. Πρέβεζας

Πρέβεζα: Από 26 Οκτωβρίου ως 30 Νοεμβρίου η χορήγηση Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ από την Π.Ε. Πρέβεζας
Η Περιφέρεια Ηπείρου και η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας , μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, ενημερώνει ότι η χορήγηση των νέων και η ανανέωση των παλαιών δελτίων μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) θα ξεκινήσει την 26η Οκτωβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί την 30η Νοεμβρίου 2017.
Οι δικαιούχοι των δελτίων, ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους, μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), ή στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας .
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία είναι:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του (χορηγείται από την υπηρεσία).
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης διαμονής.
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
5. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα που ανήκουν, όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%)
ή
Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων, από τον Δήμο ή από την Περιφέρεια σε περίπτωση διατροφικού επιδόματος.
7. Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ.
8. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 2 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ή 3 για τους δικαιούχους κάρτας συνοδού (τυφλών και Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης)
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! Η ημερομηνία λήξης της ανανέωσης/έκδοσης των δελτίων μετακίνησης ΑμΕΑ είναι η 30η Νοεμβρίου 2017.
atpreveza.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Πρέβεζα: Από 26 Οκτωβρίου ως 30 Νοεμβρίου η χορήγηση Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ από την Π.Ε. Πρέβεζας
Epirusblog Gr
5 of 5
Πρεβεζα 6752339203125885418
Σχόλια
item