Γιάννενα: Διττός ο στόχος του Κανονισμού Κυκλοφορίας, εντός του Κάστρου Γιάννενα: Διττός ο στόχος του Κανονισμού Κυκλοφορίας, εντός του Κάστρου | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Διττός ο στόχος του Κανονισμού Κυκλοφορίας, εντός του Κάστρου

Γιάννενα: Διττός ο στόχος του Κανονισμού Κυκλοφορίας, εντός του Κάστρου
Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών και βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας – Σε διαβούλευση από χθες και για μια εβδομάδα
Στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών του ιστορικού οικισμού της πόλης μας και συγχρόνως στη βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας του οικισμού, στοχεύει ο Κανονισμός Κυκλοφορίας εντός του Κάστρου, τον οποίο εκπόνησε το Τμήμα Συγκοινωνιών & Κυκλοφορίας Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών.
Ο Κανονισμός που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ioannina.gr), βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από χθες Τρίτη Σεπτεμβρίου και για μια εβδομάδα.
Κάτοικοι και επαγγελματίες του Κάστρου μπορούν να διατυπώσουν τις σκέψεις τους, ωστόσο ο Δήμος δίνει την ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν με τις απόψεις τους στην τελική του διαμόρφωση.
Αντικείμενο του κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την είσοδο των οχημάτων που θα κυκλοφορούν και σταθμεύουν εντός του οικισμού του «Κάστρου» της πόλης των Ιωαννίνων, οι οποίοι θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους μόνιμους κάτοικους και επισκέπτες του.
Η έκδοση του παρόντος Κανονισμού βασίζεται στις διατάξεις του άρθρου 79 «Κανονιστικές Αποφάσεις» του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/08-06-2006) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και της παραγράφου 1.Β.v. του άρθρου 73 «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - Αρμοδιότητες» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.
Γενικότερα, στην σύνταξη του παρόντος Κανονισμού λήφθηκαν υπόψη :
1. Ο Ν.2539/97 (ΦΕΚ 244/97) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και τον Ν.3852/2010 περί «Καλλικράτη»
2. Ο N. 3028/2002 ΦΕΚ 153 Α / 28.06.2002 Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
3. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων με αριθμό 382/2003 και 1/2008, βάσει των οποίων εγκρίθηκε η απαγόρευση εισόδου των οχημάτων στο Κάστρο πλην των κατοίκων της περιοχής.
Ο Κανονισμός ισχύει από την επόμενη της ψηφίσεως του από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων και μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας έγκρισης από τη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.
Η συμπλήρωση, τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων του Κανονισμού θα γίνεται μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
«Ο κανονισμός, αντιμετωπίζοντας την κινητικότητα του οδικού δικτύου του Κάστρου, εξασφαλίζει σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο στους μόνιμους κατοίκους του όσο και στους επαγγελματίες και επισκέπτες, καθώς στόχος του είναι η δημιουργία ισορροπίας μεταξύ της ζήτησης μετακίνησης, της προσφοράς στάθμευσης, της διοικητικής – εμπορικής και τουριστικής δραστηριότητας, διατηρώντας ταυτόχρονα τη ζωντάνια και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής», σημειώνει η αρμόδια αντιδήμαρχος, Ελένη Βασιλείου.
proinanea.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Γιάννενα: Διττός ο στόχος του Κανονισμού Κυκλοφορίας, εντός του Κάστρου
Epirusblog Gr
5 of 5
Ιωάννινα 1093424017809531720
Σχόλια
item