Άρτα: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΤΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ-Μήνυμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Άρτα: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΤΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ-Μήνυμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΤΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ-Μήνυμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Άρτα: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΤΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ-Μήνυμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Ἀγαπητά μου παιδιά,
«ὡς τέκνα φωτός περιπατεῖτε» (Ἐφεσ. ε΄,8)· τά βήματά σας, νά ἀκτινοβολοῦν τό φῶς τοῦ Χριστοῦ. Αὐτή τήν προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, σᾶς προτείνω, νά ἔχετε ὡς σύνθημα, κατά τή νέα σχολική χρονιά, πού ἀρχίζει σήμερα.


Νά λάμπετε μέ τήν σύνεση, πού χαρίζει  ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Ζοῦμε σέ μιά ἐποχή, πού χάθηκε ἡ σοφία, μέσα στό πλῆθος τῶν γνώσεων καί τῶν πληροφοριῶν. 


Μαζί μέ τά...σχολικά μαθήματά σας, προσπαθῆστε, νά μάθετε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Μόνο ἔτσι, θά ξεφύγετε ἀπό τήν πνευματική σύγχυση καί θά λάμπετε τό φῶς τῆς Εὐαγγελικῆς ἀλήθειας.

Ἀποφύγετε τά ἔργα τοῦ σκότους. Οἱ ἁμαρτίες καί τά πάθη ὑποδουλώνουν τόν ἄνθρωπο. Ὅποιος ἔχει αὐτοκυριαρχία, εἶναι πραγματικά ἐλεύθερος. 


Κάθε μέρα ἡ κοινωνία θρηνεῖ τόν χαμό νέων ἀνθρώπων, πού ἔγιναν ἕρμαια τῶν παθῶν καί τῶν ἐξαρτήσεών τους. Ντυθεῖτε τά ὅπλα τοῦ φωτός καί ξεκινῆστε τόν καλό ἀγῶνα ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας. Ζῆστε τήν «ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ» (Ρωμ. η΄,21).  

Σήμερα, ἡ κοινωνία βιώνει τό σκοτάδι τῆς φτώχειας, τῆς ἀνέχειας καί τοῦ φανατισμοῦ. Τοῦτο ὀφείλεται στό γεγονός, ὅτι ὁ καθένας κλείστηκε στόν ἐαυτό του, ἀδιαφορῶντας γιά τόν συνάνθρωπο. 


Νά ἔχετε ἀγάπη στήν καρδιά σας καί νά βοηθᾶτε ὅσους ἔχουν ἀνάγκη. Εἶναι ὁ μόνος τρόπος γιά νά ἀλλάξει ἡ κοινωνία. Ἔτσι, οἱ ἄνθρωποι θά βλέπουν τά φωτεινά σας ἔργα καί θά δοξάζουν τόν Οὐράνιο Πατέρα μας.  

Ἀγαπητά μου παιδιά, «ὡς τέκνα φωτός περιπατεῖτε» (Ἐφεσ. ε΄,8)· τά βήματά σας, νά ἀκτινοβολοῦν τό φῶς τοῦ Χριστοῦ. Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τό φῶς τῆς ἐλπίδας καί τῆς χαρᾶς. Προχωρῆστε μπροστά κι ὅλο ψηλά κι ὅλο ψηλότερα. 


Προχωρῆστε πρός τά ὡραῖα καί τά μεγάλα. Αὐτός ὁ δρόμος θά σᾶς ὁδηγεῖ πάντα πρός τό Φῶς.

Καλή πρόοδο. Ὁ Θεός νά εὐλογεῖ ἐσᾶς, τούς γονεῖς σας καί τούς παιδαγωγούς σας.

Μέ πατρικές εὐχές
+ Ὁ Μητροπολίτης Ἄρτης Καλλίνικος


epirusgate.blogspot.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Άρτα: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΤΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ-Μήνυμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς
Epirusblog Gr
5 of 5
Αρτα 1887003601979138017
Σχόλια
item