Γιάννενα: Στο μικροσκόπιο οι κατολισθήσεις του Μετσόβου Γιάννενα: Στο μικροσκόπιο οι κατολισθήσεις του Μετσόβου | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Στο μικροσκόπιο οι κατολισθήσεις του Μετσόβου

                                  Γιάννενα: Στο μικροσκόπιο οι κατολισθήσεις του Μετσόβου
Μια ειδική κατασκευή με τσιμεντοπασσάλους, προκειμένου να σταθεροποιηθούν ο δρόμος και τα εδάφη από τα κατολισθητικά φαινόμενα, εκτελείται στον Άγιο Χαράλαμπο Μετσόβου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Οκτωβρίου. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν και εργασίες σε ρέματα για την αποκατάσταση της στεγανότητας και σταθεροποίηση των πρανών.

Υπό στενή παρακολούθηση θα τεθούν από την 1η Οκτωβρίου οι επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών στο Μέτσοβο, με επίκεντρο τις κατολισθήσεις που πλήττουν την περιοχή, μέσω του έργου που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος» 2014-2020, με δικαιούχο το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Το έργο αφορά την «ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και πρόληψης φυσικών καταστροφών για την προσαρμογή του δήμου Μετσόβου στην κλιματική αλλαγή», με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 115.000 ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αλ. Καχριμάνης.

Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο στοχεύει, ταυτόχρονα, στην κάλυψη του κενού της επιστημονικής γνώσης στη θεματική περιοχή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας. 


Τρεις επιμέρους στόχοι θα αποτελέσουν το αντικείμενο της έρευνας. Πρώτος είναι η εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε δύο κρίσιμους, για τις ορεινές περιοχές, τομείς, όπως είναι η επιταχυνόμενη διάβρωση του εδάφους και οι δασικές πυρκαγιές. 


Δεύτερος, η διερεύνηση των επιπτώσεων σε τοπική κλίμακα, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των μέχρι σήμερα μελετών, οι οποίες αφορούν σε περιφερειακή, εθνική ή και μεγαλύτερη κλίμακα, με αποτέλεσμα την αδυναμία λήψης συγκεκριμένων μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων σε τοπικό επίπεδο. 

Τρίτος στόχος είναι ο προσδιορισμός των απαραίτητων παρεμβατικών δράσεων, στο πλαίσιο αναλύσεων σκοπιμότητας (κόστους-αποτελεσματικότητας ή/και κόστους-οφέλους ή/και πολυκριτηριακές αναλύσεις), που πρέπει να ληφθούν υπόψη στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ανάπτυξης των ελληνικών ορεινών περιοχών. 


Συνολικά, στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου επιδιώκεται η ανάπτυξη συστημάτων για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και δημιουργία μοντέλων για την εξέλιξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε μια περιοχή υψηλής σημαντικότητας, η οποία περιλαμβάνει καλλιεργούμενες εκτάσεις και βοσκότοπους που υφίστανται ζημιά από την απώλεια γόνιμου εδαφικού υλικού, πυκνοκατοικημένες περιοχές και εγκαταστάσεις παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας (μικρά και μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα), που υφίστανται ζημιά από τα φερτά υλικά λόγω της επιταχυνόμενης διάβρωσης και περιοχές του δικτύου Natura, με ιστορικό δασικών πυρκαγιών. 


Επιπρόσθετα, το έργο στοχεύει στην παραγωγή αξιοποιήσιμων αποτελεσμάτων για τη χαρτογράφηση της εξέλιξης των επιπτώσεων και την ανάπτυξη εργαλείων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, σε τοπική κλίμακα, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για την προστασία και άλλων περιοχών με καίρια οικοσυστήματα και ανθρωπογενείς δραστηριότητες υψηλού κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. 


Μάλιστα, στα παραδοτέα της πράξης, μεταξύ των μοντέλων επικινδυνότηταw, των τεχνικών εκθέσεων και χαρτών, περιλαμβάνεται ένας ψηφιακός οδηγός ιεράρχησης δράσεων και πολιτικής προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, μια ιστοσελίδα ενημέρωσης για το έργο, δύο ημερίδες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τα ζητήματα κλιματικής αλλαγής και ένα συνέδριο, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί δύο χρόνια μετά, στις 30 Σεπτεμβρίου του 2019.


agon.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
                                   Μια ειδική κατασκευή με τσιμεντοπασσάλους, προκειμένου να σταθεροποιηθούν ο δρόμος και τα εδάφη από τα κ...
Γιάννενα: Στο μικροσκόπιο οι κατολισθήσεις του Μετσόβου
Epirusblog Gr
5 of 5
                                   Μια ειδική κατασκευή με τσιμεντοπασσάλους, προκειμένου να σταθεροποιηθούν ο δρόμος και τα εδάφη από τα κ...
Ιωάννινα 174056322474890253
Σχόλια
item