Ηγουμενίτσα: Διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτων-διαμερισμάτων για την στέγαση ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και επανένταξη» Ηγουμενίτσα: Διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτων-διαμερισμάτων για την στέγαση ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και επανένταξη» | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ηγουμενίτσα: Διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτων-διαμερισμάτων για την στέγαση ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και επανένταξη»


Ηγουμενίτσα: Διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτων-διαμερισμάτων για την στέγαση ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και επανένταξη»
Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας , που ενεργεί στην παρούσα ως εγγυητής, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση εννέα (9) κτιρίων-διαμερισμάτων για την κάλυψη των αναγκών στέγασης τεσσάρων (4) μεμονωμένων ατόμων και πέντε (5) οικογενειών, ωφελούμενοι του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» . 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Ηγουμενίτσα και στα γραφεία του ΠΑΚΠΠΟ στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα. Τα προς μίσθωση ακίνητα πρέπει να είναι : 

1) Ένα διαμέρισμα που να διαθέτει (2) υπνοδωμάτια ,χώρο υγιεινής (WC),ξεχωριστή κουζίνα , καθιστικό, κεντ. θέρμανση, στην Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας έως περίπου 120 τ.μ.. 

2) Ένα διαμέρισμα που να διαθέτει (1) υπνοδωμάτιο, χώρο υγιεινής (WC), ξεχωριστή κουζίνα, κεντ. Θέρμανση, στην Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας περίπου 35 τ.μ. 

3) Ένα διαμέρισμ που να διαθέτει (1) υπνοδωμάτιο, χώρο υγιεινής (WC) ,ξεχωριστή κουζίνα , κεντ. θέρμανση, στην Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας περίπου 35 τ.μ. 

4) Ένα διαμέρισμα που να διαθέτει (2) υπνοδωμάτια, χώρο υγιεινής (WC), ξεχωριστή κουζίνα, καθιστικό, κεντ. θέρμανση, στην Δημ. Κοινότητα Ηγουμενίτσας περίπου 120 τ.μ. 

5) Ένα διαμέρισμα που να διαθέτει 3 υπνοδωμάτια ,χώρο υγιεινής (WC) ,ξεχωριστή κουζίνα, καθιστικό, κεντ. θέρμανση, στην Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας περίπου 120 τ.μ. 

6) Ένα διαμέρισμα που να διαθέτει (2)υπνοδωμάτια, χώρο υγιεινής (WC), ξεχωριστή κουζίνα, καθιστικό, κεντ. θέρμανση, στην Δημ. Κοινότητα Ηγουμενίτσας περίπου 120 τ.μ. 

7) Ένα διαμέρισμα που να διαθέτει (3) υπνοδωμάτια, χώρο υγιεινής (WC),ξεχωριστή κουζίνα , καθιστικό , κεντ. θέρμανση, στην Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας περίπου 120 τ.μ. 

8) Ένα διαμέρισμα που να διαθέτει (1) υπνοδωμάτιο, χώρο υγιεινής (WC), ξεχωριστή κουζίνα , κεντ. θέρμανση, στην Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας περίπου 35τ.μ. 

9) Ένα διαμέρισμα που να διαθέτει (1) υπνοδωμάτιο, χώρο υγιεινής (WC), ξεχωριστή κουζίνα, κεντ. θέρμανση, στην Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας περίπου 35 τ.μ. 

Εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ορίζεται το 1/10 των ανωτέρω προσφορών για κάθε κτίριο χωριστά. 


Η δημοπρασία θα γίνει σε δύο φάσεις :

Α) Στην πρώτη φάση και ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών του ΠΑΚΠΠΟ την 20 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017 και από ώρα 10:30΄π.μ. έως 11:30΄π.μ. στο στα γραφεία του ΠΑΚΠΠΟ στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα θα κατατεθούν κλειστοί φάκελοι των συμμετεχόντων , που θα συνοδεύονται από φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει κάτοψη της αίθουσας , τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής και στη συνέχεια η επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 , η οποία μετά από επιτόπια έρευνα , κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας Διακηρύξεως , συντασσόμενης σχετικής έκθεσης εντός 10 ημερών από της λήψεως των προσφορών .

Β) Διενέργεια Δημοπρασίας . Μετά ταύτα ο Πρόεδρος ορίζει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας , καλών επί αποδείξει να λάβουν μέρος εις αυτήν μόνον εκείνοι των οποίων τα ακίνητα εκρίθησαν κατάλληλα κατά την διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να παραλάβουν την αναλυτική Διακήρυξη με τους όρους της Δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία του ΠΑΚΠΠΟ (Δ/νση : Ελευθερίας 7 , Τηλ..: 26653 60020/21 ) . 

thespro.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Ηγουμενίτσα: Διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτων-διαμερισμάτων για την στέγαση ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και επανένταξη»
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 8302239811811466760
Σχόλια
item