Γιάννενα: «Πράσινο» υπό προϋποθέσεις στον δακτύλιο Γιάννενα: «Πράσινο» υπό προϋποθέσεις στον δακτύλιο | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: «Πράσινο» υπό προϋποθέσεις στον δακτύλιο

prasino16 9 17
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στον «Οδικό άξονα Πανηπειρωτικό Στάδιο-κόμβος Βογιάννου».
Θετική γνωμοδότηση με όρους, αποφάσισε η Επιτροπή Περιβάλλοντος χωρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου προεδρεύει η αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων Τατιάνα Καλογιάννη, στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στον «Οδικό άξονα Πανηπειρωτικό Στάδιο-κόμβος Βογιάννου», και είναι ουσιαστικά η ολοκλήρωση τους οδικού δακτυλίου της πόλης των Ιωαννίνων.
Το θέμα απασχόλησε πολύ λίγο την Επιτροπή Περιβάλλοντος καθώς αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εισήγηση με τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας.
Τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει κάνει ο  Δήμος Ιωαννιτών, ο οποίος- εάν και εφόσον υλοποιηθεί το έργο μέσω του ΕΣΠΑ, θα είναι ο φορέας υλοποίησης. Ο οδικός άξονας έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, με προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ.
Περισσότερα στοιχεία για την γνωμοδότηση
Ουσιαστικά, η Υπηρεσία, κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σε μια σειρά από στοιχεία που περιγράφονται στην υποβληθείσα Μελέτη του Δήμου Ιωαννιτών.
Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΜΠΕ, στο οδικό δίκτυο, εκτός της αρτηρίας, περιλαμβάνονται παράπλευροι και κάθετοι οδοί και επτά (7) νέοι σύγχρονοι ισόπεδοι κόμβοι (Round about), μέσω των οποίων διασφαλίζεται η ασφαλής σύνδεση και εξυπηρέτηση των παρόδιων οδών (μέσω του παράπλευρου οδικού δικτύου και την συνδεσιμότητα του με τους ισόπεδους κυκλικούς κόμβους).
Στο μεγαλύτερο μέρος της η οδός ταυτίζεται με ήδη διανοιγμένες οδούς των ρυμοτομικών σχεδίων Ιωαννίνων, Ανατολής και Παμβώτιδας (οδός Γεννηματά και Λεωφόροι Ιωνίας, Ειρήνης). Η αρτηρία σε όλα τα τμήματά της αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Το πλάτος της κάθε λωρίδας κυκλοφορίας ανέρχεται σε 3,25 m. Τα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας διαχωρίζονται από κεντρική νησίδα πλάτους 2 m κατά κανόνα. Και στα δύο άκρα κάθε κατεύθυνσης κατασκευάζεται κρασπεδόρειθρο συνολικού πλάτους 40cm. 
Το πλάτος του ρείθρου είναι 25 cm και η εγκάρσια κλίση του 8% ανεξάρτητα από την επίκλιση της αρτηρίας. Το πλάτος του κρασπέδου είναι 15 cm και το ύψος του 15 cm μετρούμενου από το βαθύ σημείο του ρείθρου. Με βάση τα ανωτέρω η επιφάνεια κυκλοφορίας κάθε κατεύθυνσης είναι 7 m και το εύρος οδοστρώματος είναι 16 m.
Η Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου προχώρησε σε μια σειρά από παρατηρήσεις που αφορούν τεχνικά σημεία. 
Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν τουλάχιστον 3σελίδες παρατηρήσεων στις οποίες ξεχωρίζουν αυτή για τα οικονομικά στοιχεία του έργου ή της δραστηριότητας όπου όπως επισημαίνεται: «Πρέπει να γίνει έλεγχος ορθότητας του ύψους του προϋπολογισμού του έργου και επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά στο εκτιμώμενο εύρος κόστους των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων ούτε στις διαδικασίες κατεδάφισης των 8 κτισμάτων (αποθήκες ή εγκαταλελειμμένα) που αναφέρονται στην παραγρ. 2.3. της ΜΠΕ».
Τέλος, στις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας ξεχωρίζει και εκείνη οριοθέτησης του υδατορέματος με βάση τα στοιχεία του φακέλου. 
Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων, στην εισήγηση «Δεν παρουσιάζονται στοιχεία στη ΜΠΕ αναφορικά με ύπαρξη υδρολογικής μελέτης, τον προσδιορισμό των λεκανών απορροής, τον υπολογισμό παροχετευτικότητας με προσδιοριζόμενες περιόδους επαναφοράς έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων και πως αυτές δύναται να επηρεάσουν ή διευθετούνται από τις υφιστάμενες διατομές των γειτνιαζόντων ρεμάτων, τάφρων. 
Θα πρέπει να αποδεικνύεται η επάρκεια διαστασιολόγησης των υφιστάμενων τάφρων, η προστασία των πρανών τους. η υπολογιστικά ορθή διαστασιολόγηση των κιβωτοειδών οχετών».
ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ
proinanea.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Γιάννενα: «Πράσινο» υπό προϋποθέσεις στον δακτύλιο
Epirusblog Gr
5 of 5
Ιωάννινα 2377216653318909022
Σχόλια
item