Θεσπρωτία: Ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια για νέους αγρότες στην Θεσπρωτία (+ΦΩΤΟ) Θεσπρωτία: Ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια για νέους αγρότες στην Θεσπρωτία (+ΦΩΤΟ) | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια για νέους αγρότες στην Θεσπρωτία (+ΦΩΤΟ)

Θεσπρωτία: Ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια για νέους αγρότες στην Θεσπρωτία (+ΦΩΤΟ)
Ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή στους Φιλιάτες τα σεμινάρια για νέους αγρότες στο Νομό Θεσπρωτίας.
Τα σεμινάρια είχαν σκοπό τη στήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης για τη βελτίωση και την προσαρμογή των δεξιοτήτων των απασχολούμενων στον γεωργικό τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία), ιδιαίτερα των νέων γεωργών, οι οποίοι είναι πιο ευέλικτοι και δεκτικοί στη χρήση νέων τεχνολογιών, στην εισαγωγή της καινοτομίας και στην ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου.
Συνολικά έγιναν έξι τμήματα Ζωικής παραγωγής, φυτικής παραγωγής και Μελισσοκομίας.
Συμμετείχαν 20 άτομα στο τμήμα ζωικής παραγωγής στην Παραμυθιά και 23 στους Φιλιάτες, 12 άτομα στο τμήμα φυτικής παραγωγής στην Παραμυθιά, 19 στην Σαγιάδα και 12 στο Γραικοχώρι και 12 άτομα στο τμήμα μελισσοκομίας στην Παραμυθιά.
Η έλλειψη βασικής κατάρτισης των απασχολουμένων, ιδιαίτερα στην πρωτογενή παραγωγή (σχεδόν το 97% των αγροτών και το 83% των νέων αγροτών κάτω των 35 ετών, έχουν μόνο εμπειρική κατάρτιση), αναδείχθηκε από σχετική ανάλυση ως ένα από τα σημαντικά αδύνατα σημεία του τομέα, που πρέπει να αμβλυνθούν.
Η ιδιαιτερότητα του πρωτογενούς τομέα και η ειδοποιός διαφορά με τους άλλους κλάδους είναι η έλλειψη βασικών γνώσεων σε πολύ μεγάλο ποσοστό των απασχολουμένων, το μεγάλο ποσοστό εμπειρικής γνώσης και η μεγάλη γεωγραφική διασπορά των απασχολουμένων, που διαμορφώνει την ανάγκη για ένα ειδικό σχεδιασμό των δράσεων μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης για τους απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα.
Το πρόγραμμα κατάρτισης περιελάμβανε τα εξής πεδία/θεματικές ενότητες:
– Γνώση των υποχρεώσεων και δυνατοτήτων που απορρέουν από την Κοινή Αγροτική Πολιτική καθώς και την εθνική πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη,
– Χρηματο-οικονομική διαχείριση εκμεταλλεύσεων / χρήση ΤΠΕ & νέων τεχνολογιών,
– Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και ασφάλεια της εργασίας στην ύπαιθρο, αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
– Εμπορία και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, με έμφαση στις βραχείες αλυσίδες,
– Εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την κατεύθυνση και τις ανάγκες της εκμετάλλευσης (όπως διαχείριση αποβλήτων ειδικά για τη ζωική παραγωγή, ασθένειες και εχθροί καλλιεργειών και ζώων, νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, λίπανση, διατροφή ζώων, κ.λπ.).

Epirusblog Gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια για νέους αγρότες στην Θεσπρωτία (+ΦΩΤΟ)
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 7287662253580666906
Σχόλια
item