Ήπειρος: Επιχορηγήσεις σε εννιά ορεινούς Δήμους της Ηπείρου για μελέτες ωρίμανσης έργων Ήπειρος: Επιχορηγήσεις σε εννιά ορεινούς Δήμους της Ηπείρου για μελέτες ωρίμανσης έργων | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ήπειρος: Επιχορηγήσεις σε εννιά ορεινούς Δήμους της Ηπείρου για μελέτες ωρίμανσης έργων

Ήπειρος: Επιχορηγήσεις σε εννιά ορεινούς Δήμους της Ηπείρου για μελέτες ωρίμανσης έργων

Τις προτάσεις τους για τη χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης έργων καλεί να υποβάλλουν το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 82 Δήμους της χώρας, από τους οποίους εννιά βρίσκονται στην Ήπειρο (Πωγωνίου, Μετσόβου, Κόνιτσας, Ζαγορίου, Δωδώνης, Βορείων Τζουμέρκων, Φιλιατών, Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη).

Πρόκειται για Δήμους που έχουν μόνιμο πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων και οι ορεινούς Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλουν προτάσεις από την 1η Σεπτεμβρίου ως τις 31 Οκτωβρίου 2017.


Η επιχορήγηση καλύπτει τη δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης ή μελετών, καθώς και για την ωρίμανση του έργου που αφορά η μελέτη και περιλαμβάνει την υποστήριξη όλων των επιμέρους διαδικασιών ωρίμανσής του.


Οι προτάσεις των Δήμων θα πρέπει να αναφέρονται σε μελέτες έργων υποδομής ή έργων γενικού ενδιαφέροντος που θα υπηρετούν τις ευρύτερες ανάγκες των δημοτών.
Η επιχορήγηση ανά Δήμο φθάνει έως τα 85.000 ευρώ, ενώ η επιχορήγηση για το κόστος υπηρεσιών του έργου -που αφορά η μελέτη- δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του κόστους της μελέτης.


Η χρηματοδότηση του προγράμματος προέρχεται από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, και ειδικότερα από τον άτοκο δεσμευμένο λογαριασμό των 7,5 εκατ. ευρώ, που έχει συσταθεί γι αυτό το σκοπό, με σχετική ΚΥΑ.


Οι προτάσεις υποβάλλονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και διαβιβάζονται στη συνέχεια από αυτό στην ΕΕΤΑΑ, η οποία τις αξιολογεί και συντάσσει σχετική έκθεση με βάση τα στοιχεία του υποβληθέντος φακέλου. Εφόσον κριθεί αναγκαίο το Ταμείο μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τον δικαιούχο. Οι προς χρηματοδότηση μελέτες εγκρίνονται από το ΔΣ του ΤΠΔ.


Μεταξύ των υποχρεώσεων των δικαιούχων είναι να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΤΠΔ και της ΕΕΤΑΑ και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο  που αφορά στην εκτέλεση του έργου.


Επίσης, οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν το έργο, στο οποίο αφορά η επιχορηγούμενη μελέτη, εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου  ΕΣΠΑ 2014-20, ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη μορφή χρηματοδότησης του έργου.


Σε διαφορετική περίπτωση η επιχορήγηση παρακρατείται από τους ΚΑΠ της επόμενης χρονιάς. Οι Δήμοι θα πρέπει να  βεβαιώσουν ότι οι επιχορηγούμενες μελέτες δεν θα χρηματοδοτηθούν και από άλλη πηγή χρηματοδότησης.


proinoslogos.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήπειρος: Επιχορηγήσεις σε εννιά ορεινούς Δήμους της Ηπείρου για μελέτες ωρίμανσης έργων
Epirusblog Gr
5 of 5
Ιωάννινα 6618801628222932311
Σχόλια
item