Άρτα: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΑΡΤΑΣ Άρτα: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΑΡΤΑΣ | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΑΡΤΑΣ

Άρτα: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΑΡΤΑΣ
Στη σημερινή συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου αποφάσισε την ανάδειξη αναδόχων και τη δημοπράτηση έργων για έργα οδοποιίας και άλλες υποδομές στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων...

Για την Π.Ε. Αρτας, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση των έργων: 

- «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ

- «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου: α. Καστανιά – Τετράκωμο, β. Τυμπά - Διχομοίρι» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ

Επίσης αναδείχθηκαν οι ανάδοχοι για έργα:

«Αντιπλημμυρική προστασία περιοχών Παλιοκάτουνου, Κολομοδίων και Καλογερικού ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού 60.000 ευρώ. Ανάδοχος: Σπυρίδων Ζιώβας ΕΔΕ

- «Εργασίες αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής οδού (κατασκευή τοιχίου) στη θέση Λεπιανά», προϋπολογισμού 35.000 ευρώ. Ανάδοχος: Σωτήριος Μάμαλης

- «Συντήρηση – καθαρισμός στομίων και ενίσχυση αναχώματος ιχθυοτροφείου Κόφτρα – Παληομπούκα», προϋπολογισμού 11.500 ευρώ. Ανάδοχος: Κωνσταντίνος Ζιώβας ΕΔΕ. 

- «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Οδικού Δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2017» προϋπολογισμού 10.000 ευρώ. Ανάδοχος: Λάμπρος Δ. Βαρέλης

taneatismikrospilias24.weebly.com
Epirusblog Gr
5 of 5
Άρτα: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΑΡΤΑΣ
Epirusblog Gr
5 of 5
Αρτα 3276835581527726209
Σχόλια
item