Δύο εξετάσεις για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, πόντοι και από το απολυτήριο Δύο εξετάσεις για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, πόντοι και από το απολυτήριο | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Δύο εξετάσεις για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, πόντοι και από το απολυτήριο

Δύο εξετάσεις για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, πόντοι και από το απολυτήριο

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φέρνει το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του Λυκείου, το οποίο τίθεται σε διαβούλευση.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, το νομοσχέδιο προβλέπει δύο κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, στο τέλος Ιανουαρίου και τον Ιούνιο. Ο βαθμός του Ιανουαρίου θα λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βελτιώνει τον βαθμό του Ιουνίου, ενώ διαφορετικά θα αγνοείται.

Ο βαθμός πρόσβασης στα πανεπιστήμια θα προκύπτει από τις κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις σε συνδυασμό με τον βαθμό του απολυτηρίου. Την πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου συστήματος το απολυτήριο θα αναλογεί το πολύ στο 20% του τελικού βαθμού, όμως το εν λόγω ποσοστό θα αυξηθεί σταδιακά τα έτη που θα ακολουθήσουν.

Ο βαθμός του απολυτηρίου θα διαμορφώνεται από τη συμμετοχή στην τάξη, το υποχρεωτικό πανελλαδικό διαγώνισμα που θα γίνεται το πρώτο τετράμηνο, και μία ειδική εργασία που θα πρέπει να εκπονήσει ο μαθητής για κάθε μάθημα.

Τρία συν ένα μαθήματα στις νέες πανελλαδικές

Οι κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις του Ιουνίου θα αφορούν τέσσερα μαθήματα. Όλοι οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε ένα κοινό μάθημα, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ενώ τα υπόλοιπα τρία θα είναι μαθήματα εμβάθυνσης θα οποία θα έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής ανάλογα με τον επαγγελματικό προσανατολισμό του.

Δύο από τα τρία μαθήματα εμβάθυνσης θα πρέπει να αφορούν το επιστημονικό πεδίο που έχει επιλέξει ο εκάστοτε μαθητής για τις πανεπιστημιακές σπουδές του.

Το τρίτο μάθημα επιλογής μπορεί να συμπληρώνει το παραπάνω ζεύγος ή μπορεί να είναι άσχετο μάθημα που ενδιαφέρει τον μαθητή. Σε αντίθεση όμως με τα άλλα δύο μαθήματα εμβάθυνσης, η επίδοση των μαθητών στο τρίτο δεν θα προσμετράται στο αποτέλεσμα των εξετάσεων αλλά στον βαθμό του απολυτηρίου.

Το υπουργείο Παιδείας προαναγγέλλει επίσης ότι οι αλλαγές θα αφορούν και τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών. Στόχος είναι να μην δίνεται έμφαση στην ικανότητα απομνημόνευσης του μαθητή, αλλά να προάγεται η «ικανότητα αναπλαισίωσης της γνώσης σε νέο, άγνωστο περιβάλλον».

Λιγότερα διδακτέα μαθήματα στο Λύκειο, περισσότερες ώρες

Το νομοσχέδιο θα προτείνει επίσης την σημαντική μείωση των μαθημάτων στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου.

Συγκεκριμένα, για την Γ' Λυκείου προτείνεται μείωση των μαθημάτων σε επτά, αντί για 15 που διδάσκονται σήμερα, αλλά με αύξηση των ωρών ανά μάθημα. Τρία μαθήματα θα είναι υποχρεωτικά και τέσσερα θα είναι επιλογής.

Αντίστοιχα, στην Β' Λυκείου προτείνεται μείωση των μαθημάτων σε 10 από 18 που είναι σήμερα. Τα επτά θα είναι υποχρεωτικά και τα τρία θα είναι μαθήματα επιλογής.

Υποχρεωτική εκπαίδευση μέχρι τα 18

Το νομοσχέδιο επίσης θα επεκτείνει την υποχρεωτική εκπαίδευση από το 15ο έτος ζωής, πο ισχύει σήμερα, έως το 18ο έτος, δηλαδή έως το τέλος του Λυκείου.

Σχέδιο του ΥΠΠΑΙΔ είναι η αλλαγή να ισχύσει από το ερχόμενο σχολικό έτος 2017-18.
Epirusblog Gr
5 of 5
Δύο εξετάσεις για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, πόντοι και από το απολυτήριο
Epirusblog Gr
5 of 5
κοινωνία 3049084544250766142
Σχόλια
item