Άρτα: Αγροτικός ιατρός σε καθημερινά στο Περιφερειακό Ιατρείο Γρέβιας Πηγών Άρτα: Αγροτικός ιατρός σε καθημερινά στο Περιφερειακό Ιατρείο Γρέβιας Πηγών | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Αγροτικός ιατρός σε καθημερινά στο Περιφερειακό Ιατρείο Γρέβιας Πηγών

Άρτα: Αγροτικός ιατρός σε καθημερινά στο Περιφερειακό Ιατρείο Γρέβιας Πηγών
Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη στα πλαίσια της βελτίωσης των συνθηκών υγείας των δημοτών του, πέραν των υπηρεσιακών εγγράφων και παραστάσεων του Δημάρχου κ. Περικλή Μίγδου και Δημοτικών Συμβούλων στο Υπουργείο Υγείας, επιδίωξε το ίδιο και μέσω του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γνωρίζοντας τις θετικές εισηγήσεις και αποφάσεις του συγκεκριμένου Υπουργείου και τεκμηριώνοντας πάντα την αναγκαιότητα παρουσίας Αγροτικού Ιατρού στα ορεινά χωριά του Δήμου και ιδιαίτερα στα πιο απομακρυσμένα.
Τα συναρμόδια Υπουργεία λαμβάνοντας υπόψιν την αναγκαιότητα παρουσίας ιατρού στο Περιφερειακό Αγροτικό Ιατρείο Γρέβιας Πηγών, αποφάσισε την κάλυψη της θέσης του Αγροτικού Ιατρού στη Γρέβια, από ιατρό που εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και θα κατοικεί στο χωριό.
artabest.net
Epirusblog Gr
5 of 5
Άρτα: Αγροτικός ιατρός σε καθημερινά στο Περιφερειακό Ιατρείο Γρέβιας Πηγών
Epirusblog Gr
5 of 5
Αρτα 388261587574008347
Σχόλια
item