Άρτα: Έκτακτη ενίσχυση 457.000 ευρώ στους ορεινούς δήμους της Άρτας Άρτα: Έκτακτη ενίσχυση 457.000 ευρώ στους ορεινούς δήμους της Άρτας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Έκτακτη ενίσχυση 457.000 ευρώ στους ορεινούς δήμους της Άρτας

Άρτα: Έκτακτη ενίσχυση 457.000 ευρώ στους ορεινούς δήμους της Άρτας

Στο πλαίσιο έκτακτης ενίσχυσης μικρών νησιωτικών και ορεινών Δήμων, συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ - 10 ορεινοί δήμοι της Ηπείρου λαμβάνουν 2.152.000 ευρώ.


Στις αρχές Μαρτίου, σας είχα πει ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, είχε προαναγγείλει έκτακτη οικονομική ενίσχυση μικρών νησιών και ορεινών δήμων, που για το 2017 θα ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ.

Τότε, από το ορεινό Παρανέστι Δράμας, ο Π. Σκουρλέτης είχε πει ότι  "Προφανώς δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο ένας αγροτικός δήμος σε σχέση με έναν ορεινό ή νησιωτικό δήμο. 


Χρειάζεται άλλου είδους στήριξη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το πληθυσμιακό κριτήριο να είναι μόνο αυτό που θα καθορίζει την κρατική ενίσχυση." και είχε τονίσει ότι "Χρειάζεται, μέσα σε αυτές τις αλλαγές που σχεδιάζουμε, να δούμε αυτή την αναγκαία κατηγοριοποίηση των Δήμων για να στηρίξουμε την ορεινότητα, για να μην ερημοποιηθούν περιοχές οι οποίες είναι απαραίτητο να ζουν με αξιοπρέπεια, γιατί δεν είναι δεύτερης κατηγορίας πολίτες οι άνθρωποι, οι γυναίκες και οι άντρες των ορεινών και των απομακρυσμένων περιοχών."

Η προαναγγελία γίνεται τώρα πράξη. Έτσι, χθες, ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, μετά και την ψήφιση του ν.4483 - ο οποίος ρύθμισε θέματα διάθεσης του φόρου ζύθου - υπέγραψε την απόφαση για την απόδοση 20 εκατ. ευρώ σε 85 μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους (σύμφωνα με τον κατάλογο του Υπ. Εσωτερικών, 224.600 στο Δήμο Γ. Καραϊσκάκη και 232.300 ευρώ στο Δήμο Κ. Τζουμέρκων), προκειμένου να καλύψουν λειτουργικές δαπάνες, ή τις επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα. 


Η απόφαση προέκυψε από την καταγραφή των ειδικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει αυτό το υποσύνολο Δήμων, με τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά τους, τα οποία αυξάνουν τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους και την απρόσκοπτη διαχείριση των καθημερινών αναγκών τους.

Η στήριξη των μικρών νησιωτικών και ορεινών Δήμων, στη βάση των πραγματικών αναγκών και δυνατοτήτων τους, είναι ένα από τα κύρια κριτήρια άσκησης πολιτικής από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εντός αυτού του πλαισίου, το υπουργείο και συνολικά η Κυβέρνηση, εργάζονται για την προώθηση αλλαγών στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 


Στόχος αυτών των αλλαγών είναι να περιοριστούν στο μέλλον οι ανισότητες, τα εμπόδια και οι δυσκολίες που προκύπτουν από τον τρόπο που σήμερα χρηματοδοτούνται και προσεγγίζονται διαχειριστικά οι Δήμοι με αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις. 


Υπό αυτή την έννοια, η έκτακτη ενίσχυση αποτελεί και ένα προοίμιο των επερχόμενων παρεμβάσεων στο θεσμικό πλαίσιο, οι οποίες υπόκεινται στον εξαντλητικό και πολυποίκιλο διάλογο που διεξάγει το υπουργείο με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ήδη από το 2016. 

Η δικαιούχοι των ενισχύσεων προέκυψαν από τα εξής κριτήρια: 
   · Δήμοι νησιών με πληθυσμό έως 3.000 κατοίκους 
   · Δήμοι που ορίζονται ως ορεινοί στα πλαίσια του νόμου του «Καλλικράτη» (ν.3852/2010) 
   · Δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους και με τουλάχιστον το 50% των δημοτικών ή κοινοτικών τους ενοτήτων να χαρακτηρίζονται ως ορεινές. 


Το ποσό της έκτακτης αυτής ενίσχυσης προέρχεται κατά το ήμισυ από τον λογαριασμό με τίτλο «Έσοδα άρθρου 9 Ν.2880/2001 – Τέλη Διαφήμισης» και κατά το υπόλοιπο μέρος από τον λογαριασμό με τίτλο «Φόρος ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων». 


Τα 14.450.000 ευρώ θα κατανεμηθούν ισομερώς στους 85 Δήμους, ενώ τα υπόλοιπα 5.550.000 ευρώ θα κατανεμηθούν με βάση τα τελευταία στοιχεία του πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής.

Στην Ήπειρο οι δήμοι που θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση είναι οι παρακάτω δέκα (10):
- Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη 224.600
- Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων 232.300
- Δήμος Βορείων Τζουμέρκων 224.000
- Δήμος Δωδώνης 260.800
- Δήμος Ζαγορίου 204.100
- Δήμος Κόνιτσας 226.900
- Δήμος Μετσόβου 225.700
- Δήμος Πωγωνίου 253.000
- Δήμος Σουλίου 261.300
- Δήμος Φιλιατών 240.900


tilevoasartas.blogspot.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Άρτα: Έκτακτη ενίσχυση 457.000 ευρώ στους ορεινούς δήμους της Άρτας
Epirusblog Gr
5 of 5
Αρτα 5084288790116592235
Σχόλια
item