Θεσπρωτία: 11.550€ τα καθαρά έσοδα του Δήμου Σουλίου από την Εμποροπανήγυρη Γλυκής Θεσπρωτία: 11.550€ τα καθαρά έσοδα του Δήμου Σουλίου από την Εμποροπανήγυρη Γλυκής | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: 11.550€ τα καθαρά έσοδα του Δήμου Σουλίου από την Εμποροπανήγυρη Γλυκής


Θεσπρωτία: 11.550€ τα καθαρά έσοδα του Δήμου Σουλίου από την Εμποροπανήγυρη Γλυκής
Μετά και την οριστική επιβεβαίωση των οικονομικών στοιχείων από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σουλίου, κάνουμε γνωστό τα τελικά δεδομένα (εισπράξεις – δαπάνες) της «Θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης Γλυκής» για το έτος 2017. 

Το γενικό σύνολο όλων των εσόδων , ανέρχεται στο ποσό των 20.230,00€ (είκοσι χιλιάδων διακόσιων τριάντα ευρώ). 


Το γενικό σύνολο των εξόδων (δαπάνες για κατασκευή παραπηγμάτων, ασφάλεια χώρου, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις), ανέρχεται στο ποσό των 8.680,00€ (οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ).

Τα καθαρά έσοδα που κατατέθηκαν, βεβαιώθηκαν και υπάρχουν στο Δήμο Σουλίου, είναι 11.550,00 (έντεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ).
Epirusblog Gr
5 of 5
Θεσπρωτία: 11.550€ τα καθαρά έσοδα του Δήμου Σουλίου από την Εμποροπανήγυρη Γλυκής
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 5972982276044170108
Σχόλια
item