Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς Δήμους έως 100 δόσεις Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς Δήμους έως 100 δόσεις | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς Δήμους έως 100 δόσεις

Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς Δήμους έως 100 δόσεις


Ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους, με δυνατότητα έως και 100 δόσεων και απαλλαγή ακόμα και του συνόλου των προσαυξήσεων, έχουν από σήμερα οφειλέτες.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Στη ρύθμιση μπορούν επίσης να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ. Σε αυτή την περίπτωση θα χάνουν τα ευεργετήματα της προηγούμενης ρύθμισης και δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν επιστροφή ήδη καταβληθέντων ποσών.

Μπορούν επίσης να υπαχθούν οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό, εφόσον στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.

Προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής:


  • Με εφάπαξ καταβολή, απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων,
  • Από 2 έως 24 δόσεις, απαλλαγή 80% των προσαυξήσεων,
  • Από 25 έως 48 δόσεις, απαλλαγή 70% των προσαυξήσεων,
  • Από 49 έως 72 δόσεις, απαλλαγή 60% των προσαυξήσεων,
  • Από 73 έως 100 δόσεις, απαλλαγή 50% των προσαυξήσεων.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2017 στην αρμόδια για την είσπραξη οφειλών υπηρεσία του οικείου Δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού, ενώ το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20 ευρώ.

Epirusblog Gr
5 of 5
Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς Δήμους έως 100 δόσεις
Epirusblog Gr
5 of 5
πολιτική 4665394634838490471
Σχόλια
item