Πρέβεζα: «Σφήνα» της Περιφέρειας Ηπείρου για τα Ιαματικά Λουτρά Πρέβεζας – Εκπονεί Master Plan βιώσιμης ανάπτυξης Πρέβεζα: «Σφήνα» της Περιφέρειας Ηπείρου για τα Ιαματικά Λουτρά Πρέβεζας – Εκπονεί Master Plan βιώσιμης ανάπτυξης | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Πρέβεζα: «Σφήνα» της Περιφέρειας Ηπείρου για τα Ιαματικά Λουτρά Πρέβεζας – Εκπονεί Master Plan βιώσιμης ανάπτυξης

Πρέβεζα: «Σφήνα» της Περιφέρειας Ηπείρου για τα Ιαματικά Λουτρά Πρέβεζας – Εκπονεί Master Plan βιώσιμης ανάπτυξης
Στην εκπόνηση μελέτης προγραμματικού σχεδίου (master plan) ανάπτυξης ιαματικού τουρισμού στις 4 Περιφερειακές Ενότητες, προχωρά η Περιφέρεια Ηπείρου, στην οποία θα ενταχθούν και τα Ιαματικά Λουτρά της Πρέβεζας, τα οποία διαχειρίζεται ο Δήμος Πρέβεζας μέσω της ΝΕΔΗΚΕΠ. 

Η χρηματοδότηση της μελέτης θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου ΕΣΠΑ 2014-2020, η διάρκεια υλοποίησης είναι 7,5 μήνες και το κόστος 60.000 ευρώ. 

Πρόκειται για «σφήνα» της Περιφέρειας στην αξιοποίηση της «δημοτικής περιουσίας» της Πρέβεζας, όπως έγινε στην περίπτωση του Κάστρου του Αγίου Ανδρέα και ομολογία πολιτικής αδυναμίας από πλευράς δημοτικής αρχής ή απλώς για μία προσπάθεια βοήθειας σε ένα προνομιακό κομμάτι όπως είναι αυτό του ιαματικού τουρισμού;
Ο τουρισμός ευεξίας βασίζεται κυρίως στη χρήση φυσικών πηγών και μικρών οικοσυστημάτων με σκοπό την εκμετάλλευση των ιδιαίτερων ποιοτικών, χημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών τους για την σωματική και ψυχική ανάταση του ανθρώπου. 
Ο τουρισμός αυτός μπορεί να αποτελέσει πόλο αύξησης της επισκεψιμότητας ή την παράταση των διαμονών με τελική αύξηση της αξίας του τουριστικού προϊόντος. 
Επιπλέον, στρατηγικό στόχο της Περιφέρειας αποτελεί η προστιθέμενη αξία από την κρίσιμη μάζα του επαγγελματιών του χώρου της υγείας- ευεξίας που εργάζεται στην περιοχή, ώστε να παράγει νέα προϊόντα και υπηρεσίες στον χώρο, να ενσωματώσει νέα προϊόντα στην αγορά και να διεθνοποιήσει το δυναμικό αυτό.
Συστατικά μέρη του προϊόντος του ιαματικού τουρισμού τοποθετούνται και στις τέσσερεις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου.
 Ειδικότερα αντίστοιχα συγκριτικά πλεονεκτήματα βρίσκονται:
 • Στην Π.Ε. Ιωαννίνων και ειδικότερα στα Καββάσιλα (λουτρά) και στον Αμάραντο (ατμόλουτρο) του Δήμου Κόνιτσας.
 • Στην Π.Ε. Άρτας και ειδικότερα στο Χάνοπουλο του Δήμου Άρτας.
 • Στην Π.Ε. Πρέβεζας και ειδικότερα στην Πρέβεζα του Δήμου Πρέβεζας.
 • Στην Π.Ε. Θεσπρωτίας και ειδικότερα στη Σαγιάδα (πηλοθεραπεία) του Δήμου Φιλιατών.
Mε στόχο τη συγκρότηση ενός σχεδιαστικού πλαισίου ικανού να εγγυηθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού στην Περιφέρεια Ηπείρου, επιλέγεται η εκπόνηση ενός αντίστοιχου προγραμματικού σχεδίου (master plan), ανά ιαματικό φυσικό πόρο (συνολικά 5) και αναλυτικά για τις περιοχές:
 • Στην Π.Ε. Ιωαννίνων στα Καββάσιλα (λουτρά) του Δήμου Κόνιτσας.
 • Στην Π.Ε. Ιωαννίνων στον Αμάραντο (ατμόλουτρο) του Δήμου Κόνιτσας.
 • Στην Π.Ε. Άρτας και ειδικότερα στο Χάνοπουλο του Δήμου Άρτας.
 • Στην Π.Ε. Πρέβεζας και ειδικότερα στην Πρέβεζα του Δήμου Πρέβεζας.
 • Στην Π.Ε. Θεσπρωτίας και ειδικότερα στη Σαγιάδα (πηλοθεραπεία) του Δήμου Φιλιατών, τα οποία θα συμβάλουν στην προετοιμασία έργων - δράσεων με τη χρήση υφιστάμενων δυνητικών χρηματοδοτικών πηγών ή εργαλείων (ανάλογα με τις επιλεξιμότητες των προτεινόμενων έργων, ενεργειών, δράσεων) όπως (ενδεικτική αναφορά):
 • του Π.Ε.Π. Ηπείρου
 • του ΕΠΑνΕΚ
 • της Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία 2014 - 2020
 • των Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα
 • του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
 • των ίδιων πόρων των Ο.Τ.Α.
Το κάθε master plan που θα εκπονηθεί θα περιλαμβάνει ως ελάχιστο αντικείμενο:
 • Τη διερεύνηση και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης της λουτρόπολης
 • Τη διερεύνηση των τάσεων και προοπτικών ανάπτυξής της
 • Τη διαμόρφωση κριτηρίων - προϋποθέσεων ανάπτυξης δραστηριοτήτων
 • Την επεξεργασία και διαμόρφωση μέτρων πολιτικής ανάπτυξης και διαχείρισης
 • Το επενδυτικό πρόγραμμα
 • Τα χρηματοδοτικά σενάρια.
 • atpreveza.gr

Epirusblog Gr
5 of 5
Πρέβεζα: «Σφήνα» της Περιφέρειας Ηπείρου για τα Ιαματικά Λουτρά Πρέβεζας – Εκπονεί Master Plan βιώσιμης ανάπτυξης
Epirusblog Gr
5 of 5
Πρεβεζα 4688524103840352047
Σχόλια
item