Γιάννενα: Παραχώρηση σχολικών χώρων σε Αθλητικούς Συλλόγους Γιάννενα: Παραχώρηση σχολικών χώρων σε Αθλητικούς Συλλόγους | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Παραχώρηση σχολικών χώρων σε Αθλητικούς Συλλόγους

Γιάννενα: Παραχώρηση σχολικών χώρων σε Αθλητικούς Συλλόγους

Η Σχολική Επιτροπή ενημερώνει τα Αθλητικά Σωματεία της πόλης μας τα οποία ενδιαφέρονται υα χρησιμοποιήσουν τα σχολικά γυμναστήρια των σχολικών κτιρίων β’θμιας εκπαίδευσης, όπως υποβάλλουν αιτήσεις χρήσης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, Αβέρωφ 6, 1 °ζ όροφος από 10/7/2017 έως 25/712017, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης από τα αρμόδια Συλλογικά Όργανα του Δήμου Ιωαννιτών. 

Καταθέσεις αιτήσεων μετά τοπέρας της προαναφερόμενης ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές και δεν Θα υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης του αιτούμενου χώρου στον ενδιαφερόμενο.

Δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση. 
2,Καταστατικό φορέα με βεβαίωση του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί στο βιβλίο Σωματείων. 
3.Απόσπασμα Πρακτικών συνεδριάσεως του ΔΣ στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους τα σύλλογο ή το σωματείο. 
4. Για ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ έγκριση του ΔΣ αρμόδιου φορέα. 
5. Α.Φ.Μ. 6.Βεβαίωση της αντίστοιχης ένωσης κάθε συλλόγου- σωματείου για τις συμμετοχές στα πρωταθλήματα ανά τμήμα.

epirusgate.blogspot.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Γιάννενα: Παραχώρηση σχολικών χώρων σε Αθλητικούς Συλλόγους
Epirusblog Gr
5 of 5
Ιωάννινα 1942799979458401244
Σχόλια
item