Άρτα: Δήμος Γ. Καραϊσκάκη - 229.800 € για αγορά JCB και αποκατάσταση γέφυρας Διχομοιρίου Άρτα: Δήμος Γ. Καραϊσκάκη - 229.800 € για αγορά JCB και αποκατάσταση γέφυρας Διχομοιρίου | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Δήμος Γ. Καραϊσκάκη - 229.800 € για αγορά JCB και αποκατάσταση γέφυρας Διχομοιρίου


Άρτα: Δήμος Γ. Καραϊσκάκη - 229.800 € για αγορά JCB και αποκατάσταση γέφυρας Διχομοιρίου
Κατατέθηκε από το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη πρόταση χρηματοδότησης της πράξης (ΑΜΕΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ) στα πλαίσια της πρόσκλησης πρόγραµµα πρόληψης και αντιμετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Προϋπολογισμός: 229.880,00 €

Η αίτηση χρηματοδότησης εστιάζεται: 

α. Στην μελέτη και αποκατάσταση των προβλημάτων ευστάθειας της υφιστάμενης «Γέφυρα Διχομοιρίου» της Δ.Ε . Ηρακλείας

β. Στην προμήθεια (JCB) μηχανήματος έργου αφενός για την δυνατότητα άμεσης επέμβασης με προσωπικό του Δήμου σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών όσο και στη δυνατότητα συνεχών παρεμβάσεων αποκατάστασης κατά τη διάρκεια των μηνών που είναι εφικτή.

maxitisartas.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Άρτα: Δήμος Γ. Καραϊσκάκη - 229.800 € για αγορά JCB και αποκατάσταση γέφυρας Διχομοιρίου
Epirusblog Gr
5 of 5
Αρτα 335195914946874474
Σχόλια
item