Άρτα: Προσλήψεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας....Αιτήσεις-δηλώσεις από την 1-8-2017 έως την 20-8-2017 Άρτα: Προσλήψεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας....Αιτήσεις-δηλώσεις από την 1-8-2017 έως την 20-8-2017 | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Προσλήψεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας....Αιτήσεις-δηλώσεις από την 1-8-2017 έως την 20-8-2017

Άρτα: Προσλήψεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας....Αιτήσεις-δηλώσεις από την 1-8-2017 έως την 20-8-2017

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας προκηρύσσει την πλήρωση στις παρακάτω θέσεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία στον εισαγωγικό βαθμό του επιμελητή Β΄, ήτοι:
   - Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας
   - Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ) 


   Η αίτηση-δήλωση, με όλα τα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία 20 ημερών, που αρχίζει την 1-8-2017 και λήγει την 20-8-2017. 


Αιτήσεις-Δηλώσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Οι αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, Ταχ.Δ/νση, Λόφος Περάνθης Τ.Κ.47100, Άρτα, με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία. 


Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς 


Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Νοσοκομείου (τηλ. 2681361141 κος Καλαμπόκης Κων/νος).

tilevoasartas.blogspot.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Άρτα: Προσλήψεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας....Αιτήσεις-δηλώσεις από την 1-8-2017 έως την 20-8-2017
Epirusblog Gr
5 of 5
Αρτα 3264949624387972070
Σχόλια
item