Θεσπρωτία: Εκδήλωση προς τιμήν του «Teacher for Europe» την Τρίτη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας Θεσπρωτία: Εκδήλωση προς τιμήν του «Teacher for Europe» την Τρίτη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Εκδήλωση προς τιμήν του «Teacher for Europe» την Τρίτη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας

Θεσπρωτία: Εκδήλωση προς τιμήν του «Teacher for Europe» την Τρίτη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας
Ο χαρακτήρας της εκπαιδευτικής δράσης
Ο στόχος της εκπαιδευτικής δράσης “Teachers 4 Europe” είναι να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευομένων επί των εξελίξεων των Ευρωπαϊκών θεμάτων και να τους υποστηρίξει στο να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων και αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.
Η Δράση έχει διττό χαρακτήρα:
Αφενός την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα αποτελέσουν ένα είδος κοινωνών των βασικών αξόνων που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση, πολιτική που είναι εν εξελίξει, και αφετέρου να εμπλουτισθούν οι γνώσεις και οι εμπειρίες των μαθητών, σχετικά με τις γενικότερες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τους τομείς του κοινωνικού και ατομικού πεδίου που αυτές επηρεάζουν.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται δηλαδή στην ανάγκη να γίνουν γνωστές και κατανοητές οι συνθήκες της οικονομικής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι τρόποι αντιμετώπισής της καθώς και η προσαρμογή των πολιτών και ειδικότερα των νέων στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.
Epirusblog Gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Εκδήλωση προς τιμήν του «Teacher for Europe» την Τρίτη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 1297534452148164023
Σχόλια
item