ΟΑΕΔ: «Αναστέλλεται» το επίδομα των περιστασιακά απασχολούμενων ανέργων ΟΑΕΔ: «Αναστέλλεται» το επίδομα των περιστασιακά απασχολούμενων ανέργων | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

ΟΑΕΔ: «Αναστέλλεται» το επίδομα των περιστασιακά απασχολούμενων ανέργων

ΟΑΕΔ: «Αναστέλλεται» το επίδομα των περιστασιακά απασχολούμενων ανέργων

Σε διευκρινίσεις για το επίδομα ανεργίας προέβη η διοίκηση του ΟΑΕΔ, μετά την αποκάλυψη του ΣΚΑΪ ότι από 26 Μαΐου, βάσει εγκυκλίου, οι επιδοτούμενοι άνεργοι δεν λαμβάνουν το επίδομα ("κόβεται" - "το χάνουν") για όσο διάστημα απασχολούνται σποραδικά, έστω και για ένα ημερομίσθιο το μήνα.

Ο Οργανισμός επιβεβαιώνει πλήρως το ρεπορτάζ, αφού όπως αναφέρει στην σχετική ανακοίνωση, με το νέο σύστημα επέρχεται αυτοματοποιημένα η αναστολή της επιδότησης ανεργίας μόλις οι επιδοτούμενοι άνεργοι αρχίσουν την περιστασιακή τους εργασία.

Αλλά τονίζει ότι στον λογαριασμό των ανέργων πιστώνεται το ποσό του επιδόματος που αναλογεί μέχρι την ημέρα έναρξης της εργασίας. Ενώ μετά από νέα αίτηση του ανέργου, μόλις καταγγελθεί ή λήξει η σύμβαση εργασίας, το επίδομα του επαναχορηγείται, χωρίς να συμψηφισθεί με την αμοιβή που έλαβε από την περιστασιακή απασχόληση.

Η διοίκηση του ΟΑΕΔ εξηγεί εξάλλου τα πλεονεκτήματα του νέου συστήματος για την περιστασιακή εργασία, το οποίο χαρακτηρίζει ως σαφώς ευνοϊκότερο για τους ανέργους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Οργανισμού:
ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ
Σε σκοπιμότητα ή σε πλημμελή ενημέρωση, μπορεί να αποδώσει κανείς τα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, σύμφωνα με τα οποία οι επιδοτούμενοι άνεργοι χάνουν το επίδομα ανεργίας, εφόσον απασχολούνται περιστασιακά (σποραδική απασχόληση).

Η διοίκηση του ΟΑΕΔ με κατηγορηματικό τρόπο διαβεβαιώνει ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή με το νέο νομικό καθεστώς (άρθρο 92 του νόμου 4461/2017 για την «περιστασιακή εργασία των εγγεγραμμένων ανέργων») διασφαλίζεται η συνέχιση της επιδότησης ανεργίας – μετά την ολοκλήρωση της σποραδικής απασχόλησης – για όσο διάστημα απομένει, έως την ολοκλήρωση του εγκριθέντος χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας.

Τα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου αναφέρουν ότι το επίδομα χάνεται ακόμη και με την πραγματοποίηση ενός ημερομισθίου από τον επιδοτούμενο άνεργο. Στην πραγματικότητα όμως, κανένα δικαίωμα στην επιδότηση ανεργίας δεν χάνεται για τον άνεργο που απασχολείται περιστασιακά. Η επιδότηση αναστέλλεται και με νέα αίτηση του δικαιούχου επανέρχεται με την ολοκλήρωση της περιστασιακής του απασχόλησης.

Κάτι ανάλογο συνέβαινε και με το προηγούμενο καθεστώς, με την εξής ουσιαστική διαφορά: η αμοιβή για τις ημέρες εργασίας που μεσολαβούν εντός του χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας, συμψηφιζόταν με το καταβαλλόμενο επίδομα.

Το νέο καθεστώς είναι σαφώς ευνοϊκότερο για τον άνεργο, καθώς και ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας παρατείνεται (για διάστημα αντίστοιχο με την περιστασιακή απασχόληση) και η αμοιβή της εργασίας του δεν συμψηφίζεται με το ποσό της επιδότησης.

Αναλυτικά το νέο σύστημα για την «περιστασιακή εργασία των εγγεγραμμένων ανέργων», το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή με σχετική εγκύκλιο της διοίκησης του ΟΑΕΔ, έχει τα εξής πλεονεκτήματα: 

Σε ό,τι αφορά τους επιδοτούμενους ανέργους που κατά τη διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας τους πραγματοποιούν ορισμένες ημέρες εργασίας, με την έναρξη της εργασίας τους, επέρχεται – αυτοματοποιημένα – η αναστολή της επιδότησης ανεργίας τους και πιστώνεται το αναλογούν - έως την έναρξη της εργασίας - επίδομα στον λογαριασμό του επιδοτούμενου. 

Στη συνέχεια με την καταγγελία ή τη λήξη της σύμβασης (έστω κι αν πρόκειται για εργασία μιας ημέρας), επαναχορηγείται – μετά από αίτηση του ανέργου - το υπόλοιπο της επιδότησής τους, χωρίς συμψηφισμό της αμοιβής του με το επίδομα ανεργίας, όπως συνέβαινε έως τώρα. Κατά συνέπεια, οι τακτικά επιδοτούμενοι άνεργοι, πλέον, διατηρούν το δικαίωμα να λάβουν το σύνολο των ημερών της αρχικά εγκριθείσας επιδότησής τους. 

Επιπλέον, εφόσον δεν υπερβούν τα 70 ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο δεν μηδενίζει ο προηγούμενος σωρευμένος χρόνος ανεργίας που είχαν συγκεντρώσει ως την ημέρα έναρξης της περιστασιακής εργασίας τους.

Σε ό,τι αφορά τους μη επιδοτούμενους ανέργους, με την ίδια διάταξη (άρθρο 92 του ν.4461/2017) δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα σε περίπου ένα εκατομμύριο (1.000.000) εγγεγραμμένους ανέργους, εκ των οποίων 550.000 είναι μακροχρόνια άνεργοι, να διατηρήσουν τον προηγούμενο σωρευμένο χρόνο ανεργίας και ως εκ τούτου την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου, εφόσον απασχοληθούν με περιστασιακή εργασία μέχρι και 70 ημερομισθίων ανά δωδεκάμηνο.

Τέλος, διατηρούν το δικαίωμα στις παροχές των μακροχρονίως ανέργων (επίδομα, μοριοδότηση, διευκολύνσεις κλπ.).
Epirusblog Gr
5 of 5
ΟΑΕΔ: «Αναστέλλεται» το επίδομα των περιστασιακά απασχολούμενων ανέργων
Epirusblog Gr
5 of 5
πολιτική 8992344827175539779
Σχόλια
item