Άρτα: Μήνυμα της Διεύθυνσης Δασών Άρτας για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας Άρτα: Μήνυμα της Διεύθυνσης Δασών Άρτας για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Μήνυμα της Διεύθυνσης Δασών Άρτας για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας


Άρτα: Μήνυμα της Διεύθυνσης Δασών Άρτας για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας
Η 21η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ να εορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την επανεξέταση ουσιαστικών προβληματισμών για την προστασία και τη διαχείριση των δασών. 

Παράλληλα, είναι η αφορμή να δούμε στην πράξη την ατομική και συλλογική ευθύνη μας απέναντι στα δάση, τα φυσικά οικοσυστήματα και τελικά τον πλανήτη μας.

Τα δάση καλύπτουν περίπου το ένα τρίτο του πλανήτη και διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και στις εθνικές οικονομίες. Υπολογίζεται ότι τα δάση αποτελούν πηγή τροφής, καυσίμων, υλικών κατασκευής και εισοδήματος για περίπου 1,6 δισεκατομμύρια ανθρώπους. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μεταξύ 65% και 80% των ασθενειών του παγκόσμιου πληθυσμού μπορεί να αντιμετωπιστεί με φαρμακευτική αγωγή, προερχόμενη κυρίως από φυτικά είδη.

Η ζωτική σημασία των δασών για την διατήρηση της βιόσφαιρας επί της γης είναι πλέον προφανής, τόσο σε επιστημονικό επίπεδο όσος και για τον κάθε πολίτη. Άλλωστε, τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος, συνδέονται, λιγότερο ή περισσότερο, με την καταστροφή των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Μάλιστα, η λειψυδρία, η απερήμωση, η μείωση της βιοποικιλότητας, η ρύπανση της ατμόσφαιρας και φυσικά το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι καθημερινό θέμα σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων ο ρόλος της Δασικής Υπηρεσίας στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα σημαντικός, ιστορικά αλλά και σήμερα, λόγω της συνάφειας του αντικειμένου της με την επιζητούμενη οικολογική ισορροπία και την κλιματική σταθερότητα. 

Διαχρονικά έχει δείξει σημαντικό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό έργο, επανειλημμένα στήριξε της παραδασόβιες κοινωνίες και συνέβαλε στην ανάπτυξη των ευαίσθητων ορεινών περιοχών, διαχειρίστηκε αειφορικά τα δασικά οικοσυστήματα τόσο ως πλουτοπαραγωγικό πόρο όσο και ως πόρο αναψυχής.

Όσον αφορά τη χώρα μας, τα δασικά και γενικότερα τα φυσικά οικοσυστήματα είναι από τα πλέον πλούσια (υψηλός δείκτης βιοποικιλότητας) στον κόσμο, γεγονός που αποτυπώνεται στο ποσοστό συμμετοχής της, τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε συνολικό ποσοστό εμβαδού, στο Ευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας της φύσης «NATURA 2000». 

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Ελλάδα μπορεί κανείς να συναντήσει από παράκτια αμμοθινικά μέχρι ανωδασικά υποαλπικά οικοσυστήματα.

Υποχρέωσή μας, λοιπόν, είναι η προστασία, διατήρηση, ανάπτυξη και παράδοση του τεράστιας σημασίας αυτού του φυσικού πλούτου στις επόμενες γενιές. 

Αυτό άλλωστε αναφέρει και η Τρίτη Ευρωπαϊκή Υπουργική Διάσκεψη για την προστασία των δασών της Ευρώπης: «Η κληροδότηση υγιών και βιοποικιλόμορφων δασών στις μελλοντικές γενιές, η θετική συνεισφορά τους στο περιβάλλον, η προστασία των εδαφών και των υδάτινων πόρων, η προστασία του πληθυσμού και των υποδομών από τους φυσικούς κινδύνους, η δημιουργία εισοδήματος και απασχόλησης, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές και η προσφορά αναψυχής και πολιτιστικών αξιών σε όλους τους ανθρώπους, είναι χαρακτηριστικά που είναι συνδεδεμένα με τα δάση, πάνω στα οποία, επί σειρά γενεών η κοινωνία έχτισε και συνεχίζει να χτίζει αξίες για το παρόν και το μέλλον».

maxitisartas.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Άρτα: Μήνυμα της Διεύθυνσης Δασών Άρτας για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας
Epirusblog Gr
5 of 5
Αρτα 2433907923968970085
Σχόλια
item