Άρτα: Μόνο η Άρτα με κόκκινο δίκτυο για ΑΠΕ!!! Άρτα: Μόνο η Άρτα με κόκκινο δίκτυο για ΑΠΕ!!! | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Μόνο η Άρτα με κόκκινο δίκτυο για ΑΠΕ!!!

Άρτα: Μόνο η Άρτα με κόκκινο δίκτυο για ΑΠΕ!!!
Τι δείχνουν οι χάρτες της ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή μας-Ενώ οι οφειλές στη ΔΕΗ τείνουν να εξελιχθούν σε χιονοστιβάδα-Στους 406 οι Αρτινοί οφειλέτες με πάνω από 5.000 ευρώ
Ένας χάρτης με τα Περιθώρια δικτύων για εγκατάσταση ΑΠΕ, που έχει αναρτημένο η ΔΕΔΗΕ στο ιντερνετ, αποδεικνύει πως η Άρτα –μόνη σε όλη την Ήπειρο- αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο, είναι από τις ελάχιστες περιοχές που είναι «κόκκινη» σε ότι αφορά τα περιθώρια για εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 
Μόλις πριν λίγες ημέρες αποκαλύπταμε πως ενώ σε λίγο καιρό θα τρέχει πρόγραμμα για αγροτικά φωτοβολταϊκά, οι παραγωγοί και κτηνοτρόφοι της Άρτας, δεν θα μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που θα προσφέρονται. Στις πράσινες και πορτοκαλί κουκίδες έχει περιθώρια το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ (πρώην ΔΕΗ), στις κόκκινες όχι.
Οι κόκκινες όπως φαίνεται είναι ελάχιστες σε όλη τη χώρα (μεταξύ αυτών και η Άρτα).
Να σημειωθεί πως σχετικά με τις δυνατότητες απορρόφησης ισχύος σταθμών ΑΠΕ ανά γεωγραφική περιοχή στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, σε ανάρτησή της η ΔΕΔΔΗΕ σημειώνει σχετικά: «Τα δεδομένα που προβάλλονται αφορούν στην ενδεικτική τρέχουσα δυνατότητα του Διασυνδεδεμένου Δικτύου για απορρόφηση ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ανά γεωγραφική περιοχή. 
Οι κύριες παραδοχές που λαμβάνονται υπόψη είναι οι εξής:
-Τα δεδομένα παρέχονται μόνο για πληροφόρηση. Δεν υποκαθιστούν τη διενέργεια των μελετών σύνδεσης που εκπονεί ο Διαχειριστής του Δικτύου για την εξέταση των αιτήσεων σύνδεσης και την έκδοση των σχετικών προσφορών σύνδεσης.
PINAKAS DEH LHXIPROTHESMA 2017 MARTIOS-Τα περιθώρια απορρόφησης ισχύος υπολογίζονται με κριτήριο την ονομαστική ισχύ κάθε μετασχηματιστή υψηλής τάσης προς μέση τάση (διαθέσιμο περιθώριο έναντι του θερμικού ορίου) και τη συνολική ικανότητα συμβολής μονάδων παραγωγής στη στάθμη βραχυκύκλωσης του αντίστοιχου ζυγού μέσης τάσης (διαθέσιμο περιθώριο έναντι της στάθμης σχεδιασμού). 
Τυχόν περιορισμοί που προκύπτουν από τη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη.
-Τα περιθώρια απορρόφησης ισχύος προκύπτουν λαμβάνοντας υπόψη τους σταθμούς που δεσμεύουν ισχύ στο Δίκτυο, δηλαδή τους σταθμούς σε λειτουργία, τους σταθμούς με σύμβαση σύνδεσης και με οριστική προσφορά σύνδεσης σε ισχύ.
-Δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα αιτήματα για τα οποία έχει εκδοθεί μη δεσμευτική προσφορά σύνδεσης καθώς και εκείνα που βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας της αίτησης.
-Τα περιθώρια δίδονται ανά υποσταθμό και μετασχηματιστή υψηλής τάσης προς μέση τάση και απεικονίζονται με χρωματική σήμανση ανάλογα με το ύψος τους.
-Η ύπαρξη περιθωρίου ισχύος στο επίπεδο υποσταθμού ή μετασχηματιστή υψηλής τάσης προς μέση τάση δεν ισοδυναμεί με δυνατότητα σύνδεσης δυναμικού παραγωγής σε κάθε γραμμή μέσης τάσης που αναχωρεί από αυτόν, δεδομένου ότι ενδέχεται να υπεισέρχονται κατά περίπτωση άλλοι τεχνικοί περιορισμοί.
-Τα δεδομένα επικαιροποιούνται σε ημερήσια βάση, με άντληση των στοιχείων από την μηχανογραφική εφαρμογή διαχείρισης των αιτημάτων σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που έχει αναπτύξει ο Διαχειριστής του Δικτύου.
Επιστολή από ΡΑΕ
Πάντως σχεδόν πριν από 2 χρόνια, ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ. Νίκος Βασιλάκος απέστειλε επιστολή σχετικά με τις δυνατότητες απορρόφησης ισχύος από ΑΠΕ σε περιοχές του Συστήματος Μεταφοράς-Χαρακτηρισμός περιοχών ως κορεσμένων. 
Στην επιστολή μεταξύ άλλων τονίζονταν πως Στο εγκεκριμένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) περιόδου 2014 –2023 αναφέρεται η ικανότητα διακίνησης ισχύος από μονάδες ΑΠΕ στο Σύστημα και παρουσιάζεται η κατάσταση στις περιοχές που ήδη εμφανίζουν ή είναι κοντά στον κορεσμό. 
Σύμφωνα με την ενότητα αυτή, οι περιοχές εκείνες στις οποίες εμφανίζονται προβλήματα κορεσμού, πέραν της περιοχής της Πελοποννήσου η οποία έχει ήδη χαρακτηριστεί κορεσμένη είναι οι εξής: Εύβοια, Θράκη, Νότια Στερεά Ελλάδα, Κιλκίς, Κυκλάδες, Νότια Ιόνια Νησιά, Νομοί Καστοριάς-Φλώρινας και περιοχή Μεσοχώρας-Συκιάς. 
Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι σε ορισμένες οριστικές προσφορές σύνδεσης προς παραγωγούς ΑΠΕ, και για ορισμένες περιοχές, όπως για παράδειγμα στην οριστική προσφορά σύνδεσης που αναφέρεται το σχετικό 2, ο ΑΔΜΗΕ τονίζει ότι, με βάση τους εν λειτουργία Σταθμούς Παραγωγής και αυτούς για τους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί οριστική προσφορά σύνδεσης, το δίκτυο Υψηλής Τάσης της περιοχής εμφανίζεται κορεσμένο, για σημαντικές χρονικές περιόδους.
Εκ των ανωτέρω, και για λόγους διαφάνειας και διάχυσης της πληροφόρησης μέσω της εφαρμογής των θεσμοθετημένων διαδικασιών, κρίνεται αναγκαία η υποβολή από το Διαχειριστή τεκμηριωμένης εισήγησης προς τη ΡΑΕ για το χαρακτηρισμό περιοχών που κρίνονται ως κορεσμένες, καθώς και των ορίων ασφαλούς απορρόφησης ισχύος ΑΠΕ
στις περιοχές αυτές». Τι εισηγήσεις υπάρχουν για την περιοχή της Άρτας, τι λένε και ποιος τις έχει κάνει;
Επίσης η ΡΑΕ, σε άλλη επιστολή προς τη ΔΕΔΔΗΕ, μεταξύ άλλων σημείωνε: «...δεδομένου του προσωρινού χαρακτήρα που αποδίδει ο νόμος 4001/2011 (άρθρο 128, παρ. 2, περ. γ) στην άρνηση πρόσβασης στο Δίκτυο, κρίνεται επίσης σκόπιμο να εξετασθούν από το Διαχειριστή του Δικτύου και να προταθούν στη ΡΑΕ τρόποι για την εκπλήρωση της πρόνοιας του νόμου, όσον αφορά την ενημέρωση των αιτούντων σε σχέση με μελλοντικές δυνατότητες εξυπηρέτησης των αιτημάτων τους». Υπάρχει απάντηση από τη ΔΕΔΔΗΕ και τι λέει για την περιοχή της Άρτας;
Τα περιθώρια
Στο χάρτη δεν απεικονίζονται τα χρώματα από τις κουκίδες, όμως για την Ήπειρο κόκκινη κουκίδα υπάρχει μόνο στην Άρτα, με τα εξής χαρακτηριστικά, που φαίνονται αν πατήσεις πάνω:
-Υποσταθμός: ΑΡΑΧΘΟΥ
Μετασχηματιστής: Αραχθος ΜΣ1
Θερμικό Περιθώριο: 25
Περιθώριο Στάθμης Βραχυκύκλωσης: 0
-Υποσταθμός: ΑΡΑΧΘΟΥ
Μετασχηματιστής: Αραχθος ΜΣ2
Θερμικό Περιθώριο: 28,5
Περιθώριο Στάθμης Βραχυκύκλωσης: 0
Αντιθέτως οι πράσινες κουκίδες σε Πρέβεζα και Γιάννενα αναφέρουν:
-Υποσταθμός: ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
Μετασχηματιστής: Καναλάκι ΜΣ1
Θερμικό Περιθώριο: 43,4
Περιθώριο Στάθμης Βραχυκύκλωσης: 40,4
-Υποσταθμός: ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
Μετασχηματιστής: Καναλάκι ΜΣ2
Θερμικό Περιθώριο: 35,8
Περιθώριο Στάθμης Βραχυκύκλωσης: 25,9
-Υποσταθμός: ΜΟΥΡΤΟΥ
Μετασχηματιστής: ΣΥΝΟΛΟ Μούρτος ΜΣ2-Μούρτος ΜΣ1
Θερμικό Περιθώριο: 44,6
Περιθώριο Στάθμης Βραχυκύκλωσης: 45,6
Επίσης οι ρπάσινες κουκκίδες στα Γιάννενα αναφέρουν:
-Υποσταθμός: ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ
Μετασχηματιστής: Πηγές Αώου ΜΣ1
Θερμικό Περιθώριο: 5,1
Περιθώριο Στάθμης Βραχυκύκλωσης: 120,9
-Υποσταθμός: ΙΩΑΝΝΙΝΑ I
Μετασχηματιστής: Ιωάννινα I ΜΣ1
Θερμικό Περιθώριο: 47,1
Περιθώριο Στάθμης Βραχυκύκλωσης: 44,1
-Υποσταθμός: ΙΩΑΝΝΙΝΑ II
Μετασχηματιστής: Ιωάννινα II ΜΣ2
Θερμικό Περιθώριο: 43,4
Περιθώριο Στάθμης Βραχυκύκλωσης: 30,3
-Υποσταθμός: ΙΩΑΝΝΙΝΑ II
Μετασχηματιστής: Ιωάννινα II ΜΣ1
Θερμικό Περιθώριο: 46,9
Περιθώριο Στάθμης Βραχυκύκλωσης: 53,9
-Υποσταθμός: ΔΟΛΙΑΝΩΝ
Μετασχηματιστής: ΣΥΝΟΛΟ Δολιανά ΜΣ2-Δολιανά ΜΣ1
Θερμικό Περιθώριο: 43
Περιθώριο Στάθμης Βραχυκύκλωσης: 54,4
Χιονοστιβάδα οι οφειλές στη ΔΕΗ
Εν τω μεταξύ, η «Κυριακάτικη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» δημοσιεύει τη λίστα της ΔΕΗ με τους 81.864, οι οποίοι έχουν απλήρωτους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 860.600.000 ευρώ. 
Πρόκειται για οικιακούς καταναλωτές και επιχειρηματίες που ηλεκτροδοτούνται από τη χαμηλή τάση και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους αντιστοιχούν στο ένα τρίτο του συνολικού ποσού των χρεών προς την εταιρεία (2,6 δισ. ευρώ). Οι 81.864 οφειλέτες χρωστούν λογαριασμούς άνω των 5.000 ευρώ και έχουν χαρακτηριστεί από τη διοίκηση της επιχείρησης «στρατηγικοί κακοπληρωτές». 
Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, σχεδόν σε μόνιμη βάση δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, ενώ, όπως αποκαλύπτει η «Κυριακάτικη Ελευθερία» από αυτούς μόλις 21.203, ή ένας στους τέσσερις, προχώρησαν σε διακανονισμό των οφειλών τους. 
Για την ακρίβεια, το συνολικό ποσό που ρυθμίστηκε είναι μόλις 205.900.000 ευρώ. Έτσι, εκείνοι που δεν έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους είναι 60.661 καταναλωτές με οφειλές συνολικού ύψους 654.700.000 ευρώ.
Κλοπές από το δίκτυο
Συγκλονιστικό είναι και το γεγονός, όπως έχει κάνει γνωστό ο πρόεδρος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης, όχι παρά τις διακοπές ηλεκτροδότησης που έχει κάνει η εταιρεία σε πελάτες της συγκεκριμένης κατηγορίας, εν τούτοις το 65% στους οποίους έγινε αποκοπή προχώρησαν σε αυθαίρετη επανασύνδεση. Δηλαδή, και δεν πληρώνουν και κλέβουν και ρεύμα.
Η λίστα που αποκαλύπτει η «Κυριακάτικη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» περιλαμβάνει όλους τους κακοπληρωτές και πού βρίσκονται, δηλαδή ανά νομό της χώρας. Οι περισσότεροι (28.214) είναι στην Αττική και χρωστούν 298.583.340 ευρώ. Ακολουθούν η Θεσσαλονίκη και τα Δωδεκάνησα. 
Προφανώς στη νησιωτική περιοχή από τους 4.121 οφειλέτες η πλειονότητα αφορά Ξενοδοχεία, ενώ εντύπωση προκαλεί η τέταρτη περιοχή, η Λάρισα, με 3.249 κακοπληρωτές. Κι αυτό επειδή ο συγκεκριμένος νομός δεν θεωρείται από τους φτωχούς της χώρας.
Αντίθετα, στην Ευρυτανία, μια από τις περιοχές με τα χαμηλότερα εισοδήματα, οι καταναλωτές που χρωστούν άνω των 5.000 ευρώ είναι μόλις 24.
Η ΔΕΗ για την είσπραξη των ποσών αυτών προχωρεί στην πρόσληψη εξειδικευμένου συμβούλου, ο οποίος και θα αναπτύξει στην εταιρεία σύγχρονες μεθόδους εντοπισμού και διεκδίκησης των ποσών.
ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Νομός Ιωαννίνων
Συνολικές οφειλές Πλήθος: 765, Ποσό: 7.840.298
Διακανονισμοί Πλήθος: 240, Ποσό: 2.400.751
Νομός Άρτας
Συνολικές οφειλές Πλήθος: 406, Ποσό: 4.744.233
Διακανονισμοί Πλήθος: 95, Ποσό: 1.041.599
Νομός Πρεβέζης
Συνολικές οφειλές Πλήθος: 399, Ποσό: 4.377.434
Διακανονισμοί Πλήθος: 144, Ποσό: 1.563.028
Νομός Θεσπρωτίας
Συνολικές οφειλές Πλήθος: 319, Ποσό: 3.148.561
Διακανονισμοί Πλήθος: 118, Ποσό: 992.981
ixotisartas.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Άρτα: Μόνο η Άρτα με κόκκινο δίκτυο για ΑΠΕ!!!
Epirusblog Gr
5 of 5
Αρτα 4424818643829236300
Σχόλια
item