Ήγουμενίτσα: Σε τροχιά υλοποίησης η Εργολαβία Λυμάτων Ηγουμενίτσας-Tο μεγαλύτερο αποχετευτικό έργο της χρονιάς Ήγουμενίτσα: Σε τροχιά υλοποίησης η Εργολαβία Λυμάτων Ηγουμενίτσας-Tο μεγαλύτερο αποχετευτικό έργο της χρονιάς | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ήγουμενίτσα: Σε τροχιά υλοποίησης η Εργολαβία Λυμάτων Ηγουμενίτσας-Tο μεγαλύτερο αποχετευτικό έργο της χρονιάς

Ήγουμενίτσα: Σε τροχιά υλοποίησης η Εργολαβία Λυμάτων Ηγουμενίτσας-Tο μεγαλύτερο αποχετευτικό έργο της χρονιάς
Πολλά έργα μέσα στο 2016 όδευσαν προς δημοπράτηση. Μερικά από αυτά ήταν έργα που μας απασχόλησαν για χρόνια ενώ άλλα ήταν πιο φρέσκα.

Σημαντικά έργα που αναμένεται να φέρουν νέο αέρα στα κατασκευαστικά δρώμενα της χώρας και που θα δώσουν δουλειά σε χιλιάδες εργαζόμενους.

Μετά τη δημοπράτηση τους περιμένουμε να ολοκληρωθεί η προσυμβατική περίοδος και να ξεκινήσει η κατασκευαστική περίοδος. Σε κάποια έργα έχουμε μακροχρόνιες εργασίες ενώ σε άλλα ο χρόνος κατασκευής είναι συντομότερος.

Εργολαβία Λυμάτων Ηγουμενίτσας: Έργο 37εκ.ευρώ που ανάδοχος είναι η εταιρεία ΚΟΚΚΙΝΟΣ. Το έργο αναμένεται να υπογραφεί το αμέσως επόμενο διάστημα και θα έχει διάρκεια 42 μήνες.

Πρόκειται για ένα μεγάλο αποχετευτικό έργο που θα καλύψει τις ανάγκες πολλών παραθαλάσσιων οικισμών της περιοχής και θα αναβαθμίσει περιβαλλοντικά την ευρύτερη περιοχή. Το κόστος του έργου έχει υπολογιστεί σε 30.162601,63 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ) και είναι το μεγαλύτερο αποχετευτικό έργο της χρονιάς, πανελλαδικά αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα την τελευταία 5ετία.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» (αρ. εναρ. έργου 2016ΕΠ01810006), με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), καθώς και από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τα έργο αφορά:
α) στην κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στον οικισμό των Συβότων συνολικού μήκους 21 045 m περίπου (μήκος αγωγών βαρύτητας και καταθλιπτικών) και δύο αντλιοστασίων ακαθάρτων,
β) στην κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στον οικισμό της Πλαταριάς συνολικού μήκους 10 867 m περίπου (μήκος αγωγών βαρύτητας και καταθλιπτικών) και δύο αντλιοστασίων ακαθάρτων,
γ) στην κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στους οικισμούς Πέρδικας και Αρίλλα συνολικού μήκους 24 674 m περίπου (μήκος αγωγών βαρύτητας και καταθλιπτικών) και οκτώ αντλιοστασίων ακαθάρτων,
δ) στην κατασκευή του δικτύου μεταφοράς λυμάτων μήκους 28 386 m περίπου (μήκος αγωγών βαρύτητας και καταθλιπτικών) και δώδεκα αντλιοστασίων ακαθάρτων και
ε) στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) δυναμικότητας τελικής εξυπηρέτησης ισοδύναμου πληθυσμού περίπου 21 000 κατοίκων το θέρος για χρονικό ορίζοντα 20ετίας, μετά του αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα.

Μετά το πέρας της κατασκευής και για περίοδο οκτώ (8) μηνών, θα λάβει χώρα η Δοκιμαστική Λειτουργία των έργων από τον ανάδοχο σε πραγματικές συνθήκες υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης (Τιμολόγιο Μελέτης, ΕΣΥ, Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή).


www.ypodomes.com
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα: Σε τροχιά υλοποίησης η Εργολαβία Λυμάτων Ηγουμενίτσας-Tο μεγαλύτερο αποχετευτικό έργο της χρονιάς
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 6956129901125326492
Σχόλια
item