Θεσπρωτία: Ανακοίνωση αποφάσεων της Ο.Ε. της Περ.Ηπείρου-Οι αποφάσεις για την Π.Ε.Θεσπρωτίας Θεσπρωτία: Ανακοίνωση αποφάσεων της Ο.Ε. της Περ.Ηπείρου-Οι αποφάσεις για την Π.Ε.Θεσπρωτίας | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: Ανακοίνωση αποφάσεων της Ο.Ε. της Περ.Ηπείρου-Οι αποφάσεις για την Π.Ε.Θεσπρωτίας

Θεσπρωτία: Ανακοίνωση αποφάσεων της Ο.Ε. της Περ.Ηπείρου-Οι αποφάσεις για την Π.Ε.Θεσπρωτίας
Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 11-11-2016, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 26-10-2016 συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 30/11-11-2016
Αρ. Απόφασης / Θέμα

1678. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κίνησης – λιπαντικών και καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2017.

1679. Έγκριση δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επικαιροποίηση της αριθμ. 34/1897/14-12-2015 απόφασης, και τροποποίηση της αριθμ. 14/712/24-05-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη δαπάνη του Φ.Π.Α., οι οποίες αφορούν σε δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Θεσπρωτίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

1680. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και λήψη προσφορών, για το «Σχεδιασμό, επιμέλεια και αναπαραγωγή έντυπου υλικού για το έργο HERA», συνολικού προϋπολογισμού 12.099,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου με τίτλο “HERA – Sustainable tourism management of Adriatic HERitage”», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA ADRIATIC CBC».

1681. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού: α) της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων και β) της Εθνικής Αντίστασης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
1682. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας για την πραγματοποίηση του Α’ Διεθνούς Αρχαιολογικού και Ιστορικού Συνεδρίου που θα διεξαχθεί κατά το διάστημα 8-11 Δεκεμβρίου 2016 στην Ηγουμενίτσα.

1683. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2017 μέχρι 31-12-2017.
1684. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για το χρονικό διάστημα από 21-11-2016 μέχρι 20-11-2017.

1685. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικών-χαρτικών ειδών, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, έτους 2017.

1686. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών έτους 2017 της Π.Ε. Θεσπρωτίας και Ν.Π.Δ.Δ. του Νομού.

1687. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Αλιείας, της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κωνσταντινίδη Ευάγγελου, στο Μεσολόγγι, για τη συμμετοχή του στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Eφαρμοσμένης Ιχθυολογίας & Yδάτινου Περιβάλλοντος – HydroMediT 2016, με τίτλο «Παγκόσμιες τάσεις και Καινοτομίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών και της Αλιείας στην περιοχή μας», από 10 έως 12 Νοεμβρίου 2016, και έγκριση των σχετικών δαπανών.

1688. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Πανταζή Αθανασίου και Μπέσιου Δημητρίου, Γεωπόνων, στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή σε ενημερωτικό Σεμινάριο του ΥΠΑΑΤ με τίτλο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών, για το υπομέτρο 6.1, του ΠΑΑ 2014-2020 στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης του υπομέτρου έτους 2016» με αριθμό πρωτοκόλλου πρόσκλησης 7433-9/11/2016 που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15/11/2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

1689. Έγκριση δαπανών για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
1690. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για αποκατάσταση βατότητας οδού στο Δ.Δ. Σπαθαραίων του Δήμου Ηγουμενίτσας (2η και τελική πληρωμή) σύμφωνα με την αριθμ. 68965/3727/28-07-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και την αριθμ. 21/1211/29-07-2016 (στ. Ζ) απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.

1691. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για αποκατάσταση βατότητας οδών στο ΤΔ Λια Δήμου Φιλιατών, σύμφωνα με την αριθμ. 78501/4377/01-09-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και την αριθμ. 24/1339/02-09-2016 (στ. Ε) απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
1692.

 Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 07-11-2016 σύμφωνα με τις αριθμ. 101555/5883, 101568/5884, 101571/5885, 101575/5886, 101578/5887, 101581/5888 και 101592/5889/07-11-2016 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας αντίστοιχα, για 
α) αποκατάσταση βατότητας δρόμου στο Τ.Δ. Ασπροκκλησίου, 
β) καθαρισμό και αποκατάσταση οδικού δικτύου προς Γηρομέρι Δήμου Φιλιατών λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, 
γ) καθαρισμό δευτερεύοντος εθνικού δικτύου Παραπόταμος – Μαυρουδίου από φερτά υλικά λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, 
δ) καθαρισμό ρέματος Γραικοχωρίου από φερτά υλικά που προήλθαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα για αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, 
ε) καθαρισμό ρέματος Κότσικας από φερτά υλικά που προήλθαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
στ) απόφραξη και αποκατάσταση αγωγών ομβρίων στο δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο Ηγουμενίτσας-Μαυρουδίου και 
ζ) μεταφορά μπαζών από κατολισθήσεις και φερτών υλικών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο δήμου Ηγουμενίτσας λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.

1716. Ε.Η.Δ. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/31-10-2016 Νο2/02-11-2016 και Νο3/07-11-2016 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου “Capitalization of Transport models in Adriatic Ionian Network for supporting EUSAIR development-CAPTAIN”», προϋπολογισμού € 71.000,00 με ΦΠΑ, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας IPA ADRIATIC 2007-13 στο πλαίσιο της Στοχευμένης Πρόσκλησης EUSAIR (1°TCE/020).

1717. Ε.Η.Δ. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/31-10-2016 και Νο2/10-11-2016 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “4PILLARS: For Promoting an Innovative muLti-Level goveRnance System of EUSAIR”», προϋπολογισμού € 61.000,00 με ΦΠΑ, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα IPA ADRIATIC CBC.

1718. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/10-11-2016 της Επιτροπής διενέργειας της διαπραγμάτευσης, βάσει της αριθμ. 17/2016 πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2016-2017 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

1725. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μπάρμπα Αντωνίου, στo Zadar Κροατίας, από 21 έως 25-11-2016, για τη συμμετοχή του στο συνέδριο του έργου «HERA – Sustainable tourism management of Adriatic heritage», του Προγράμματος IPA ADRIATIC CBC, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
thesprotikospalmos.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Θεσπρωτία: Ανακοίνωση αποφάσεων της Ο.Ε. της Περ.Ηπείρου-Οι αποφάσεις για την Π.Ε.Θεσπρωτίας
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 7023977065036571056
Σχόλια
item