Στουρνάρας: Ενθαρρυντικές ενδείξεις για την οικονομία, αλλά δεν δικαιολογούν επανάπαυση Στουρνάρας: Ενθαρρυντικές ενδείξεις για την οικονομία, αλλά δεν δικαιολογούν επανάπαυση | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Στουρνάρας: Ενθαρρυντικές ενδείξεις για την οικονομία, αλλά δεν δικαιολογούν επανάπαυση

Στουρνάρας: Ενθαρρυντικές ενδείξεις για την οικονομία, αλλά δεν δικαιολογούν επανάπαυση
Ο Γιάννης Στουρνάρας εκτίμησε μεν ότι υπάρχουν θετικές ενδείξεις για την οικονομία, αλλά προειδοποίησε ότι αυτές δεν δικαιολογούν επανάπαυση και χαλάρωση των προσπαθειών.
«Αντίθετα, χρειάζεται τώρα μεγαλύτερη επιμονή και αταλάντευτη συνέπεια», τόνισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, σε εκδήλωση του οργανισμού «διαΝΕΟσις».
Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αναμένεται να επιταχύνουν την ανάκαμψη και την αναδιάρθρωση της οικονομίας, συνέχισε ο κ. Στουρνάρας, αλλά διευκρίνισε ότι παράλληλα απαιτείται και βελτίωση της χρηματοδότησης και της ρευστότητας της οικονομίας.
«Προϋπόθεση για αυτό αποτελεί η αποτελεσματική διαχείριση του υψηλού αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Κάτι τέτοιο θα επιδράσει θετικά στην οικονομική δραστηριότητα και την παραγωγικότητα μέσω δύο διαύλων: α) την αύξηση της προσφοράς τραπεζικών δανείων και β) την αναδιάρθρωση του παραγωγικού τομέα», ανέφερε ακόμη ο κ. Στουρνάρας.
Οταν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προωθούνται ταυτόχρονα με τη δημοσιονομική εξυγίανση, προκύπτουν μακροχρόνια οφέλη, υπογράμμισε ο διοικητής της ΤτΕ. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, τα μακροχρόνια συμπληρωματικά οφέλη για το πραγματικό ΑΕΠ κυμαίνονται μεταξύ 0,5% και 4%, όταν μειώνεται το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες και ταυτόχρονα υλοποιούνται μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών.
Τα μέγιστα οφέλη της τάξης του 4% προκύπτουν όταν ο δημοσιονομικός χώρος χρησιμοποιείται για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη, ακολουθούμενα από οφέλη της τάξης του 1% όταν ο δημοσιονομικός χώρος χρησιμοποιείται για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στο εισόδημα από εργασία.
Ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ακόμη ότι η εφαρμογή των μνημονίων είχε πράγματι υψηλό κόστος, όμως πρόσθεσε τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής που εφαρμόστηκαν από το 2010 και έπειτα πέτυχαν, σε μεγάλο βαθμό, να αντιστρέψουν τις ιδιαίτερα δυσμενείς τάσεις που επικρατούσαν και να βελτιώσουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες της οικονομίας, αφήνοντας πίσω μία θετική κληρονομιά των μεταρρυθμίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στις αγορές εργασίας και προϊόντων καθώς και στη δημόσια διοίκηση.
Επιπροσθέτως η δημοσιονομική εξυγίανση, παρά το υψηλό βραχυχρόνιο κόστος, έχει πολύπλευρα αναπτυξιακά οφέλη για την οικονομία σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 
Οπως υπογράμμισε ο διοικητής της ΤτΕ η βελτίωση των δημοσίων οικονομικών, εφόσον συνεχιστεί και στο μέλλον, πέρα από το θετικό αντίκτυπο στην υποχώρηση του περιθωρίου επιτοκίου των ελληνικών κρατικών ομολόγων και τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης της οικονομίας, δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο (fiscal space), που επιτρέπει να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο κίνητρα για αύξηση των επενδύσεων και της απασχόλησης και συμβάλλοντας σε αύξηση του δυνητικού προϊόντος.

Epirusblog Gr
5 of 5
Στουρνάρας: Ενθαρρυντικές ενδείξεις για την οικονομία, αλλά δεν δικαιολογούν επανάπαυση
Epirusblog Gr
5 of 5
πολιτική 8631068671682688029
Σχόλια
item