Τελεσίγραφο Κομισιόν σε Ελλάδα: Εφαρμόστε τους κανόνες για τους λογιστικούς ελέγχους Τελεσίγραφο Κομισιόν σε Ελλάδα: Εφαρμόστε τους κανόνες για τους λογιστικούς ελέγχους | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Τελεσίγραφο Κομισιόν σε Ελλάδα: Εφαρμόστε τους κανόνες για τους λογιστικούς ελέγχους

Τελεσίγραφο Κομισιόν σε Ελλάδα: Εφαρμόστε τους κανόνες για τους λογιστικούς ελέγχους
Την εφαρμογή των κοινών κανόνων της ΕΕ περί λογιστικού ελέγχου εντός δύο μηνών ζητά από την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Πρόκειται για μια σειρά κανόνων που περιλαμβάνονται στην οδηγία για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών.
Η εν λόγω οδηγία αποσκοπεί στην περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων λογιστικού ελέγχου σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα όσον αφορά τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται στα πρόσωπα που εκτελούν ελέγχους, και να ενισχυθούν η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητά τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Ειδικότερα, οι κανόνες περί λογιστικού ελέγχου περιλαμβάνουν τους όρους αδειοδότησης και εγγραφής σε μητρώο των προσώπων που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους, καθώς και ένα πλαίσιο για τη δημόσια εποπτεία τους.
Τα κράτη μέλη έπρεπε να έχουν θέσει σε ισχύ τους εν λόγω κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 17 Ιουνίου 2016. Επειδή η Ελλάδα αθέτησε την αρχική προθεσμία, η Επιτροπή απέστειλε στις ελληνικές αρχές προειδοποιητική επιστολή τον Ιούλιο του 2016. 
Το σημερινό αίτημα λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Epirusblog Gr
5 of 5
Τελεσίγραφο Κομισιόν σε Ελλάδα: Εφαρμόστε τους κανόνες για τους λογιστικούς ελέγχους
Epirusblog Gr
5 of 5
πολιτική 819320982027056188
Σχόλια
item