Ήπειρος: Ανοίγει ο δρόμος για υλοποίηση Ήπειρος: Ανοίγει ο δρόμος για υλοποίηση | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Ήπειρος: Ανοίγει ο δρόμος για υλοποίηση

Ήπειρος: Ανοίγει ο δρόμος για υλοποίηση
Αν οι απαραίτητες υπογραφές και εγκρίσεις είναι ένα «πράσινο φως» για να προχωρήσουν τα μεγάλα έργα, η έγκριση της χρηματοδότησης είναι το άνοιγμα του δρόμου για την υλοποίησή τους. 
Αυτό ισχύει από χτες με την έγκριση της δημόσιας δαπάνης των 20 περίπου εκατομμυρίων για το έργο της Μονάδας επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων.
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώσε τη χρηματοδότηση των δύο πρώτων έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 21,1 εκατ. ευρώ, από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Τα δύο έργα που υπέγραψε η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), Ευγενία Φωτονιάτα, είναι:
• Η «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 20,7 εκατ. ευρώ.
• Οι «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω», επιλέξιμου προϋπολογισμού 0,4 εκατ. ευρώ.
Το ποσό αυτό για την Ήπειρο προσεγγίζει το 60% του κόστους κατασκευής για τη Μονάδα, η οποία έχει και κομβικό ρόλο στο σχεδιασμό της διαχείρισης των σκουπιδιών στα Ιωάννινα και την Ήπειρο.
Η πρόσκληση με τίτλο "Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων", συνολικού προϋπολογισμού 270 εκατ. ευρώ, ενεργοποιήθηκε μέσω της προδημοσίευσής της στις 28 Απριλίου του 2016, ενώ οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούσαν να υποβάλουν τις προτάσεις τους από τις 15 Ιουλίου του 2016.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε σχετικά: «Η πρόσκληση συνιστά τομή στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. 
Ο σχεδιασμός της βασίστηκε στην αντίληψη της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων που αποτελεί και το κύριο χαρακτηριστικό του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και των επιμέρους Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). 
Στο πνεύμα αυτό δίνεται στους εμπλεκόμενους φορείς η δυνατότητα να έχουν ολοκληρωμένη ενημέρωση και πληροφόρηση για τις δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν και οι οποίες εκτείνονται από την ανάπτυξη συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων, κομποστοποίησης βιοαποβλήτων και δημιουργίας πράσινων σημείων και δικτύωσής τους έως και την κατασκευή και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων σε περιφερειακό επίπεδο».
«Η πρόσκληση για τη χρηματοδότηση έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων αποτελεί καταλύτη για τη μετάβαση σε μια νέα περιβαλλοντολογική πολιτική, καθώς έχει κινητοποιήσει τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να σχεδιάσουν και να υποβάλουν προτάσεις που δεν είναι πλέον αποσπασματικές, αλλά εντάσσονται στον εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων και κινούνται στο τρίπτυχο: μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση. 
Η ανταπόκριση των φορέων αντανακλάται στον ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό προτάσεων που ήδη υποβλήθηκαν και συνεχίζουν να υποβάλλονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς ως καταληκτική ημερομηνία υποβολών έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου του 2016. 
Η διαδικασία των εντάξεων είναι δυναμική και στο αμέσως προσεχές διάστημα θα προχωρήσουμε στην ένταξη και νέων έργων που εξυπηρετούν τους στόχους που έχει θέσει το νέο ΕΣΔΑ» κατέληξε ο αν. υπουργός.
Του ΦΙΛΗΜOΝA ΚΑΡΑΜΗΤΣΟY
ele.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήπειρος: Ανοίγει ο δρόμος για υλοποίηση
Epirusblog Gr
5 of 5
Ιωάννινα 3416469326129080954
Σχόλια
item