Γιάννενα: Ευνοϊκοί όροι για αποπληρωμή οφειλών Γιάννενα: Ευνοϊκοί όροι για αποπληρωμή οφειλών | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Γιάννενα: Ευνοϊκοί όροι για αποπληρωμή οφειλών

Γιάννενα: Ευνοϊκοί όροι για αποπληρωμή οφειλών

Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν με ευνοϊκούς όρους τις οφειλές τους μέσα στους επόμενους δύο μήνες δίνει στους πολίτες η ΔΕΥΑΙ.

Ο νέος διακανονισμός ληξιπρόθεσμων οφειλών, τον οποίο αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης, καθώς και το δημοτικό συμβούλιο, έλαβε την απαιτούμενη έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και τίθεται σε ισχύ από σήμερα το πρωί και για διάστημα δύο μηνών.

«Η απόφαση μας να προχωρήσουμε σε έναν νέο διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών, ελήφθη με διάθεση να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας σε αυτές τις δύσκολες οικονομικά συνθήκες που αντιμετωπίζει η κάθε οικογένεια», τονίζει σε δήλωση του ο δήμαρχος Ιωαννίνων και πρόεδρος της ΔΕΥΑΙ Θωμάς Μπέγκας, ενώ ο αντιπρόεδρος της επιχείρησης Μάκης Χρυσοστόμου προέτρεψε τους πολίτες «να αξιοποιήσουν την ευκαιρία της ρύθμισης για να έχουν σημαντικές εκπτώσεις τόκων και ευκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους».

Ο νέος διακανονισμός αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές από ύδρευση και μπορεί να γίνει έως 36 μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με το ποσό της οφειλής, καθώς και από το τέλος σύνδεσης με την αποχέτευση, σύμφωνα με τον τρόπο της αρχικής επιλογής εξόφλησης, και μπορεί να γίνει έως δώδεκα μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με το αρχικό ποσό της οφειλής.Ως κίνητρο αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθορίζεται η έκπτωση στους τόκους, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων και έως τις δώδεκα δόσεις είναι ίδιο το ποσοστό έκπτωσης τόσο για τις οφειλές ύδρευσης όσο και αυτές του τέλους σύνδεσης με την αποχέτευση.


Για εφάπαξ πληρωμή η έκπτωση τόκων ανέρχεται στο 95%, για δύο δόσεις στο 80%, για τρεις στο 75%, για τέσσερις στο 70%, για πέντε στο 65%, για έξι στο 60%, για επτά στο 55%, για οκτώ στο 50%, για εννέα στο 45%, για δέκα στο 40%, για έντεκα στο 35%, για δώδεκα στο 30%, ενώ στις οφειλές ύδρευσης από 13 δόσεις και άνω δεν υπάρχει έκπτωση στους τόκους.


Για την έκδοση του διακανονισμού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προκαταβολή ποσού. Για οφειλή έως 500 ευρώ προκαταβολή 20% και έως οκτώ μηνιαίες δόσεις, από 501 έως 1.000 ευρώ προκαταβολή 20% και οι μηνιαίες δόσεις δε θα είναι μικρότερες των 50 ευρώ, από 1.001 έως 3.000 ευρώ προκαταβολή 25 % και οι μηνιαίες δόσεις δε θα είναι μικρότερες των 100 ευρώ, από 3.001 έως 5.000 ευρώ προκαταβολή 30 % και οι μηνιαίες δόσεις δε θα είναι μικρότερες των 150 ευρώ, από 5.001 έως 10.000 ευρώ προκαταβολή 30% και οι μηνιαίες δόσεις δε θα είναι μικρότερες των 200 ευρώ και από 10.001 ευρώ και άνω προκαταβολή 35% και οι μηνιαίες δόσεις δε θα είναι μικρότερες των 500 ευρώ.


Στην απόφαση της νέας ρύθμισης οφειλών υπάρχει πρόβλεψη και για την περίπτωση να υπάρχουν συμπολίτες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην προκαταβολή ή στον αριθμό των δόσεων. 


Έτσι, ορίζεται τριμελής επιτροπή «η οποία, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο μετά από σχετική απόφασή της, έχοντας ως μοναδικό κριτήριο την αποδεδειγμένα δυσχερή οικονομική κατάσταση εκάστου δημότη - και μετά από σχετική αίτηση αυτού - δύναται να απαλλάσσει τον αιτούντα από την υποχρέωση προκαταβολής ή να μειώσει το ποσό αυτής ή να αυξήσει τον αριθμό των δόσεων του διακανονισμού», όπως αναγράφεται στην απόφαση.


Για την ισχύ του διακανονισμού θα πρέπει η εξόφληση των δόσεων να γίνεται πριν το τέλος του εκάστοτε μήνα που έχει ορισθεί ως ημερομηνία εξόφλησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γίνεται εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών και για νέους διακανονισμούς να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.


agon.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Γιάννενα: Ευνοϊκοί όροι για αποπληρωμή οφειλών
Epirusblog Gr
5 of 5
Ιωάννινα 1441798306151890532
Σχόλια
item