Στην Βουλή το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση πρατηρίων καυσίμων Στην Βουλή το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση πρατηρίων καυσίμων | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Στην Βουλή το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση πρατηρίων καυσίμων

Στην Βουλή το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση πρατηρίων καυσίμων

Με τις προωθούμενες διατάξεις επανακαθορίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων.

Στην απλοποίηση και επιτάχυνση της αδειοδότησης πρατηρίων υγρών καυσίμων προσβλέπει νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη Τρίτη.

Με τις προωθούμενες διατάξεις επανακαθορίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων και πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου, καθώς και η διαδικασία αλλαγής δικαιούχου άδειας λειτουργίας των παραπάνω πρατηρίων.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται:

Η επιβολή υπεύθυνης δήλωσης ιδιώτη Μελετητή Μηχανικού αντί της αυτοψίας για την καταλληλότητα θέσης οικοπέδου ή γηπέδου, σχετικά με την ίδρυση των εν λόγω πρατηρίων, καθώς και απόφασης έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης των εκτός ρυμοτομικού σχεδίου πρατηρίων ή της έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου

Η  επιβολή πειθαρχικής ποινής με την καταβολή προστίμου ποσού ίσου με τις αποδοχές τριών μηνών στην περίπτωση μη διεκπεραίωσης της σχετικής διαδικασίας αδειοδότησης από τις αρμόδιες Αρχές εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών

Καταργείται η υποβολή προϋπολογισμού δαπάνης έργου καθώς και των λοιπών προβλεπόμενων παραστατικών σχετικά με την αμοιβή μελέτης των μηχανικών  και των εισφορών αυτών προς τα αρμόδια δημόσια ταμεία, μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των πρατηρίων

Επικαιροποιούνται τα απαιτούμενα παράβολα για την έκδοση των αδειών

Λαμβάνεται μέριμνα για την περίπτωση ύπαρξης αρχαιολογικών χώρων εντός της οριζόμενης ακτίνας από τα πρατήρια

Μετατρέπεται απο 10ετούς διάρκειας σε αορίστου χρόνου. Η διάρκεια της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου και καταργούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανανέωση της εν λόγω άδειας

Επιτρέπεται η εγκατάσταση μικτού διανομέα υγραερίου και υγρών καυσίμων σε μικτά πρατήρια λιανικής διάθεσης υγρών καυσίμων και υγραερίου σε οχήματα

Καταργείται η υποχρέωση για μικτά πρατήρια της τήρησης απόστασης τουλάχιστον 10 μέτρων  μεταξύ των συσκευών διανομής υγραερίου και αντλιών βενζίνης – πετρελαίου

Επιτρέπεται επ αόριστον και μετά την 10η Δεκεμβρίου 2017 η συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων πρατηρίων υγρών καυσίμων ή των σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένων με αντλίες υγρών καυσίμων που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους στους οποίους στεγάζονται οι οριζόμενες χρήσεις (κατά τα ισχύοντα η 10.12.2017 αποτελεί καταληκτική ημερομηνία διατήρησης των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων)

Επιτρέπεται η αδειοδότηση νέων πρατηρίων σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους
Epirusblog Gr
5 of 5
Στην Βουλή το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση πρατηρίων καυσίμων
Epirusblog Gr
5 of 5
πολιτική 8094105942796444601
Σχόλια
item