Άρτα: Απογραφή του ζωικού πληθυσμού για το 2016 στην Άρτα...Από 1 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου. Άρτα: Απογραφή του ζωικού πληθυσμού για το 2016 στην Άρτα...Από 1 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου. | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Άρτα: Απογραφή του ζωικού πληθυσμού για το 2016 στην Άρτα...Από 1 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου.

Άρτα: Απογραφή του ζωικού πληθυσμού για το 2016 στην Άρτα...Από 1 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου.

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ανακοινώνει ότι: 

«Οι κτηνοτρόφοι (αιγοπροβατοτρόφοι, χοιροτρόφοι, βοοτρόφοι κ.λ.π.) και οι πτηνοτρόφοι θα πρέπει όπως κάθε χρόνο να πραγματοποιήσουν υποχρεωτικά την απογραφή του ζωικού τους πληθυσμού για το έτος 2016 είτε στην Υπηρεσία μας είτε ηλεκτρονικά στη φόρμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εκτυπώνοντας το ηλεκτρονικό αποδεικτικό απογραφής) κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 15η Δεκεμβρίου 2016.

Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι τα μητρώα πλήρως ενημερωμένα ως εξής:

Μέρος Α (στοιχεία εκμετάλλευσης)
Μέρος Β (απογραφή όλων των ζώων για το έτος 2016)
Μέρος Γ (γεννήσεις – θάνατοι – σφαγές ζώων)
Μέρος Ε (ζώα αναπαραγωγής - που παραμένουν στην εκτροφή – θάνατοι-πωλήσεις-σφαγές)
Τα μέρη (Α, Β, Γ, Ε) του μητρώου θα προσκομιστούν σε φωτοαντίγραφα


Οι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται:
-Να δηλώσουν την απογραφή για το έτος 2016 υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και δεν θα δοθεί καμιά παράταση.
-Να συμπληρώνουν αναλυτικά τα μητρώα τους. Μητρώα που δεν είναι πλήρως ενημερωμένα δεν θα παραλαμβάνονται.


Μετά από διασταυρωτικό έλεγχο των απογραφικών στοιχείων της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων από την αρμόδια αρχή Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) θα επιβάλλονται εις βάρος των κτηνοτρόφων κυρώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (π.χ. περικοπές των επιδοτήσεων κλπ)».
Epirusblog Gr
5 of 5
Άρτα: Απογραφή του ζωικού πληθυσμού για το 2016 στην Άρτα...Από 1 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου.
Epirusblog Gr
5 of 5
Αρτα 6218134504860668510
Σχόλια
item