Φιλιάτες: Αποτελέσματα της ανακοίνωσης για πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μηνών) Φιλιάτες: Αποτελέσματα της ανακοίνωσης για πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μηνών) | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Φιλιάτες: Αποτελέσματα της ανακοίνωσης για πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μηνών)

Φιλιάτες: Αποτελέσματα της ανακοίνωσης για πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μηνών)
Πατώντας στα παρακάτω συνημμένα αρχεία, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2016 του Δήμου Φιλιατών, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μηνών) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Φιλιατών
Ο πίνακας κατάταξης, αναρτήθηκε σήμερα 17/11/2016 στον πίνακα ανακοινώσεων στο Δημαρχείο Φιλιατών (Ελευθερίου Βενιζέλου 8-Φιλιάτες) .
Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από τις 18/11/2016 και αποστέλλεται απευθείας στο ΑΣΕΠ.
thesprotikospalmos.gr
Epirusblog Gr
5 of 5
Φιλιάτες: Αποτελέσματα της ανακοίνωσης για πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μηνών)
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 7751716655387296669
Σχόλια
item