Θεσπρωτία: H απάντηση της διοίκησης του Νοσοκομείου Φιλιατών στην ΠΟΕΔΗΝ για τις ελλείψεις σε Νοσοκομεία Θεσπρωτία: H απάντηση της διοίκησης του Νοσοκομείου Φιλιατών στην ΠΟΕΔΗΝ για τις ελλείψεις σε Νοσοκομεία | Epirusblog.gr | Ιωάννινα Ήπειρος Ελλάδα

Θεσπρωτία: H απάντηση της διοίκησης του Νοσοκομείου Φιλιατών στην ΠΟΕΔΗΝ για τις ελλείψεις σε Νοσοκομεία

Θεσπρωτία: H απάντηση της διοίκησης του Νοσοκομείου Φιλιατών στην ΠΟΕΔΗΝ για τις ελλείψεις σε Νοσοκομεία
Σε συνέχεια δημοσιεύματος της ΠΟΕΔΗΝ αναφορικά με ελλείψεις σε Νοσοκομεία, το οποίο και αναδημοσιεύσατε, σας επισημαίνω τα κάτωθι σε ότι αφορά το ΓΝ Φιλιατών :
1. Τα χειρουργεία του νοσοκομείου μας είναι καινούργια και λειτουργούν τα τελευταία 2 έτη στην νέα πτέρυγα του νοσοκομείου. 
Ο εξοπλισμός του χειρουργείου (αναισθησιολογικός , μόνιτορ ζωτικής λειτουργίας κλπ ) παρελήφθη το 2015 και προέρχεται από το πρόγραμμα ΕΠ «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007 -2013 ).
Πράγματι μέρος του εξοπλισμού , υποκατηγορία «χειρουργικές τράπεζες » συνολικού προϋπολογισμού 185.000 € δεν ολοκληρώθηκε και σε συνεργασία με την ΚΤΥΠ Α.Ε. γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για να ενταχθεί σε νέο πρόγραμμα . 
Οι χειρουργικές τράπεζες που χρησιμοποιούνται έχουν παραληφθεί το 1997, είναι πλήρως λειτουργικές και βρίσκονται σε ετήσιο πρόγραμμα προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης
2. Ο αξονικός τομογράφος του νοσοκομείου είναι κατασκευής 2002 , βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και βρίσκεται σε ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης
3. Σε ότι αφορά την λειτουργία του μαστογράφου, πράγματι είχε τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω προβλήματος στην ακτινολογική λυχνία , της οποίας η αγορά εγκρίθηκε έπειτα από μειοδοτικό διαγωνισμό στην συνεδρίαση του ΔΣ στις 12/10/2016.
Θα θέλαμε να επισημάνουμε στο κοινό ότι η Διοίκηση του Νοσοκομείου βρίσκεται σε συνεργασία με την 6 ΥΠΕ και το προϊστάμενο υπουργείο ,για την πλήρη ένταξη του ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού του έργου «Επέκταση – Αναδιαρρύθμιση του ΓΝ Φιλιατών » το οποίο δεν υλοποιήθηκε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο.
Τέλος , επισημαίνουμε στο κοινό ότι τόσο τα νέα μηχανήματα που λειτουργούν σε πολλά τμήματα του νοσοκομείου καθώς και ο λοιπός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός , υποστηρίζονται μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών από συμβόλαια συντήρησης και βρίσκονται σε λειτουργία .
ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Epirusblog Gr
5 of 5
Θεσπρωτία: H απάντηση της διοίκησης του Νοσοκομείου Φιλιατών στην ΠΟΕΔΗΝ για τις ελλείψεις σε Νοσοκομεία
Epirusblog Gr
5 of 5
Ήγουμενίτσα 2898149448834113574
Σχόλια
item